რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგია

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ეთიკის კომისიის წევრი


მამუკა მაისურაძე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 517

მობ : 599-17 46 66
ტელ : 2-37 97 93
შიდა : 66-42
ელფოსტა : m_maisuradze@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი, ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი
პუბლიკაციები :

30
კვლევის სფერო :

ბიოლოგიურად აქტიური ჰეტეროციკლური ნაერთები.
სამუშაო გამოცდილება :

22 წელი