რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
გარემოს დაცვითი ინჟინერიის და ეკოლოგიის დეპარტამენტი


შალვა ანდღულაძე

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
6 სართული, ოთახი 607

მობ : 593-310 300
ტელ : 2-36 48 57
შიდა : 61-00
ელფოსტა : shalvaandguladze@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

82 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის: მონოგრაფია-2; დამხმარე სახელმძღვანელო-1;
საავტორო-3; სამეცნიერო სტატია-76.
კვლევის სფერო :

საინჟინრო ეკოლოგია
სამუშაო გამოცდილება :

1971-1974 წწ ორგანო-თერაპევტული პრეპარატების ქარხანა; ტექნოლოგი.
1974-1980 წწ არაორგანული ქიმ. და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი; ასპირანტი, უფრ.მეც.თან.
1980-დღემდე სტუ.
მიღებული ჯილდოები :

ღირსების ორდენი - № 675, მოწმობა № 07118, 21.06.2013
საერთაშორისო კონტაქტები :

RECP -ის (რესურსების ეფექტური გამოყენება და ეკოლოგიურად სუფთა წარმოება) ფარგლებში UNIDO–ს Focal Point (წარმომადგენელი) საქართველოში
აღიარება :

- პროექტის ხელმძღვანელი საერთაშორისი გრანტის ISTC №G-698 2004-2005 წწ

- პროექტის ხელმძღვანელი საერთაშორისი გრანტის ISTC №G-698.2 2005-2008 წწ

- პროექტის ხელმძღვანელი საერთაშორისო გრანტზე წარდგენილი პროექტის ISTC №G-1581 მიიღო შეფასება ”კარგი”, მაგრამ არ დაფინანსებულა. 2008 წ

- პროექტის ხელმძღვანელი საერთაშორისო გრანტზე წარდგენილი პროექტის ISCU №4879, რომელიც იყო მოწონებული, მაგრამ არ დაფინანსებულა თანხის სიმცირის გამო. 2009 წ