რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
გარემოს დაცვითი ინჟინერიის და ეკოლოგიის დეპარტამენტი


ეკატერინე მაცაბერიძე

აკადემიური დოქტორი
ასისტ. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული, მეუღლე, სამი შვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
7 სართული, ოთახი 703

მობ : 577-51 99 22
ტელ : 2-35 91 47
შიდა : 65-21
ელფოსტა : e.matsaberidze@gtu.ge
განათლება :

საქართველოს ვ.ი ლენინის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, მინისა და სიტალების ქიმიური ტექნოლოგია, 1980-1985.
2011 წ. 28.04. ქიმიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი, გადაწყვეტილება #55, დიპლომი DO №000413
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

14 სტატია, 5 საერთაშორისო კონფერენცია
კვლევის სფერო :

მულტიმინერალურ სისტემებში სილიკატებისა და მინის წარმოქნის შესაფასებლად თერმოდინამიკურ მონაცემთა ბაზის შექმნა, გარემოს დამაბინძურებელი წყაროების ეკოლოგიური მონიტორინგი
სამუშაო გამოცდილება :

01/10/1985-01/01/1986 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, უმცროსი მეცნიერ მუშაკი.


01/06/1986-01/01/1987 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, უფროსი ლაბორანტი.


12/01/1987-19/12/1988 თბილისის სალოკომოტივო დეპო, ინჟინერ-ქიმიკოსი.
19/12/1988-27/09/1990 თბილისის სალოკომოტივო დეპო, უფროსი ინჟინერ-ქიმიკოსი.


01/10/1990-01/08/2006 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ლაბორანტი გარემოს დაცვის კათედრაზე.

18/09/2006-01/08/2007 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ლაბორანტი გარემოს დაცვის და საინჟინრო ეკოლოგიის კათედრა.

03/09/2007-10/10/2007 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტექნიკური პერსონალი ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი.

10/10/2007-31/12/2009 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ლაბორანტი ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი.

01/10/2009-01/04/2010 ხელშეკრულებით გადაყვანილია ლაბორანტის თანამდებობაზე.

01/04/2010-01/08/2011 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, უფროსი ლაბორანტი ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი.

10/03/2011-დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, უფროსი ლაბორანტი ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი.

2011-2013 შეთავსებით ვასრულებდი პედაგოგიურ დატვირთვას საათობრივი ანაზღაურებით 2011-2012 სასწავლო წელს 165 საათი,
2012/2013 სასწავლო წელს 270 საათი
მიღებული ჯილდოები :

Seminar and Workshop on Efficient Waste Management and Climate Tolerant Landfill Operation, hosted by Georgian Technical University and supported by GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) 26-28 October 2011, Tbilisi, Georgia
ინტელექტ-ცენტრის კომპიუტერული პროგრამების - ვინდო¬უსი, ვორდი, ექსელი, პოვერპოინტი და ინტერნეტის შემსწავლელი კურსები, სერტიფიკატი №000098, 2013წ.
საერთაშორისო კონტაქტები :

ერევნის ზოგადი და არაორგანული ქიმიის ინსტიტუტი, სომხეთი
აღიარება :

ჩემი სამუშაოები ციტირებულია უცხოელი სპეციალისტების მიერ