რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია


რაული კოკილაშვილი

დოქტორი
ასისტ. პროფესორი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
6 სართული, ოთახი 609

მობ : 599 53 70 25
ტელ : 2-36 48 57
შიდა : 6726
ელფოსტა : rectoroffic@gtu.ge
განათლება :

1968-1973წ.წ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქიმიისა და კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, ელექტროქიმიურ წარმოებათა ტექნოლოგია
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

38, აქედან 26 სამეცნიერო სტატია, 8 მოხსენება კონფერენციებზე და 4 გამოგონება
კვლევის სფერო :

მეორადი ნედლეულის გადამუშავება, ანტიკოროზიული დანაფარები, უნარჩენო წარმოების ტექნოლოგია
სამუშაო გამოცდილება :

1973-2006წ.წ. მეცნიერებათა აკადემიის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი. უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
2011წ.-დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სამეცნიერო-საინჟინრო ცენტრი „უტილიზაცია“, ცენტრის ხელმძღვანელი
მიღებული ჯილდოები :

მადლობის სიგელი
საერთაშორისო კონტაქტები :

მოსკოვის ა.ნ. ფრუმკინის სახ. ელექტროქიმიის ინსტიტუტი, კიევის ზოგადი და არაორგანული ქიმიის ინსტიტუტი
აღიარება :

ჩემი სამუშაოები ციტირებულია უცხოელი სპეციალისტების მიერ