11 მაი

ყურადღება!

2019-20 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში შუალედური გამოცდები, სამივე საფეხურზე, დისტანციურად (ონლაინ http://elearning.gtu.ge ), ჩატარდება 18-22 მაისის ჩათვლით!

შუასემესტრული გამოცდების ცხრილი.
01 მაი

პროფესორ-მასწავლებლების საყურადღებოდ!


შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი
გთავაზობთ შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქციას იმ საგნებში, რომელიც ცენტრალიზებულად არ ტარდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტესტირების ცენტრის მიერ.
შუალედური გამოცდის მომზადების პროცესი ორი ეტაპისაგან შედგება.
I ეტაპზე, 4 მაისის ჩათვლით, თითოეულმა პედაგოგმა, რომელიც გამოცდას ჩაატარებს, უნდა განსაზღვროს საგამოცდო დავალებების ვარიანტების რაოდენობა კონკრეტულ საგანში და ეს ინფორმაცია ასახოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრონული სწავლების პლატფორმაზე elearning.gtu.ge

შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი


სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
გარემოს დაცვითი ინჟინერიის და ეკოლოგიის დეპარტამენტი


მაია ქავთარაძე

აკადემიური დოქტორი
ასისტ. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
6 სართული, ოთახი 608

მობ : 599-36 01 10
ტელ : 2-36 48 57
შიდა : 63-51
ელფოსტა : m_kavtaradze@gtu.ge
განათლება :

- საქართველოს ვ. ი. ლენინისსახელობისპოლიტექნიკურიინსტიტუტი, ძირითადიორგანულიდანავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია, 1980- 1985წწ.
- სახელმწიფო მმართველობის ინსტიტუტი (GIPA)სახელმწიფომმართველობისმაგისტრი (MPA), 1999
- საერთაშორისოსახლითბილისი, უცხოური ენების სწავლების ცენტრი (ინგლისური ენა) 1997-1998
პუბლიკაციები :

- ვერცხლის იონებით სასმელი წყლის გაუსნევნებლობის ხელსაწყოების დამუშავება და კოლოიდური ვერცხლის ზემოქმედების განსაზღვრა ქ. თბილისის სასმელ წყალში არსებულ ძირითად არაორგანულ ანიონებზე
- კარიერული წყლის რკინის იო¬ნე¬ბისაგან გაწმენდის გამოკვლევა
- კარიერული წყლის რკინის იო¬ნე¬ბისაგან გაწმენდის გამოკვლევა
- კარიე¬რული წყლების მოქმედების შესწავლა იონგაცვლითი მემბრანების ფუნქციურ თვისებებზე
კვლევის სფერო :

კარიერული წყლების გაწმენდისა და ლითონთა უტილიზაციის ტექნოლოგიის დამუშავება
სამუშაო გამოცდილება :

1994-დანდღემდე- საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი. გარემოსდაცვისადასაინჟინროეკოლოგიის მიმართულება
2005-2007- პროექტის “სამხედროეკოლოგია ” თანამონაწილე
1999- სახელმწიფოკანცელარია. საერთაშორისოურთიერთობისდეპარტამენტი;ინტერნი
1989-1994- სანიტარიისადაჰიგიენისკვლევითიინსტიტუტი;უფროსილაბორანტი