რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
გარემოს დაცვითი ინჟინერიის და ეკოლოგიის დეპარტამენტი


მარინე დემეტრაძე

ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
მეუღლე, ორი შვილი და შვილიშვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
6 სართული, ოთახი 612

მობ : 599-11 99 93
ტელ : 2-36 48 57
ელფოსტა : m.demetradze@gtu.ge
განათლება :

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, ძირითადი ორგანული და ნავთობ-ქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია, ინჯინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი, 1982-1987.
სტუ ბაკალავრიატის სრული კურსი საერთაშორისო ეკონომიკა, ეკონომისტი2000-2001

მეცნიერებათა კანდიდატი N 004970, გათანაბრებული დოქტორის აკადემიეურ ხარისხთან N 1-12-15-2/16872
კვალიფიკაცია :

ქიმიკოს-ინჟინერ-ტექნოლოგი
მიღებული ჯილდოები :

სერტიფიკატი, სტუ-ის პროფესიული განვითარების ცენტრი აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი აშშ სათემო კოლეჯი საერთაშორისო განვითარებისთვის ინჯ (აშშ) 2009წ, მარტი
სტუ
SPAMGO CERTIFICATE-WATER AND SANITARIAN, july 17-18, 2009, Tbilisi, GEORGIA
SPAMGO CERTIFICATE –Environmental Management Systems, july22, 2009, Tbilisi, GEORGIA
სერტიფიკატი-სტუ ინფორმატიკის საფუძვლებისა და კომპიუტერული ტექნოლოგიების კათედრა კომპიუტერზე მუშაობის შემსწავლელი კურსი
სერთიფიკატი-კომპიუტერის შემსწავლელი საოფისე პროგრამების კურსი,27.05. 2011წ.
Tacis-ის სახელმწიფო მოხელეთა კოლეჯი, ინგლისური ენის უმაღლესი კურსი, 1996-1997
Certificate of Participant Efficient Waste Management and CLIMATE Tolerant Landfill Operation, hosted by GTU and supported by GIZ, 2011, 26-28 October