11 მაი

ყურადღება!

2019-20 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში შუალედური გამოცდები, სამივე საფეხურზე, დისტანციურად (ონლაინ http://elearning.gtu.ge ), ჩატარდება 18-22 მაისის ჩათვლით!

შუასემესტრული გამოცდების ცხრილი.
01 მაი

პროფესორ-მასწავლებლების საყურადღებოდ!


შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი
გთავაზობთ შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქციას იმ საგნებში, რომელიც ცენტრალიზებულად არ ტარდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტესტირების ცენტრის მიერ.
შუალედური გამოცდის მომზადების პროცესი ორი ეტაპისაგან შედგება.
I ეტაპზე, 4 მაისის ჩათვლით, თითოეულმა პედაგოგმა, რომელიც გამოცდას ჩაატარებს, უნდა განსაზღვროს საგამოცდო დავალებების ვარიანტების რაოდენობა კონკრეტულ საგანში და ეს ინფორმაცია ასახოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრონული სწავლების პლატფორმაზე elearning.gtu.ge

შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი


სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
გარემოს დაცვითი ინჟინერიის და ეკოლოგიის დეპარტამენტი


მარინე დემეტრაძე

ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
მეუღლე, ორი შვილი და შვილიშვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
6 სართული, ოთახი 612

მობ : 599-11 99 93
ტელ : 2-36 48 57
ელფოსტა : m.demetradze@gtu.ge
განათლება :

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, ძირითადი ორგანული და ნავთობ-ქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია, ინჯინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი, 1982-1987.
სტუ ბაკალავრიატის სრული კურსი საერთაშორისო ეკონომიკა, ეკონომისტი2000-2001

მეცნიერებათა კანდიდატი N 004970, გათანაბრებული დოქტორის აკადემიეურ ხარისხთან N 1-12-15-2/16872
კვალიფიკაცია :

ქიმიკოს-ინჟინერ-ტექნოლოგი
მიღებული ჯილდოები :

სერტიფიკატი, სტუ-ის პროფესიული განვითარების ცენტრი აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი აშშ სათემო კოლეჯი საერთაშორისო განვითარებისთვის ინჯ (აშშ) 2009წ, მარტი
სტუ
SPAMGO CERTIFICATE-WATER AND SANITARIAN, july 17-18, 2009, Tbilisi, GEORGIA
SPAMGO CERTIFICATE –Environmental Management Systems, july22, 2009, Tbilisi, GEORGIA
სერტიფიკატი-სტუ ინფორმატიკის საფუძვლებისა და კომპიუტერული ტექნოლოგიების კათედრა კომპიუტერზე მუშაობის შემსწავლელი კურსი
სერთიფიკატი-კომპიუტერის შემსწავლელი საოფისე პროგრამების კურსი,27.05. 2011წ.
Tacis-ის სახელმწიფო მოხელეთა კოლეჯი, ინგლისური ენის უმაღლესი კურსი, 1996-1997
Certificate of Participant Efficient Waste Management and CLIMATE Tolerant Landfill Operation, hosted by GTU and supported by GIZ, 2011, 26-28 October