რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია


ნოდარ ჩხუბიანიშვილი

ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი
პროფესორი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
6 სართული, ოთახი 606

მობ : 555-23 25 38
ტელ : 2-36 48 57
შიდა : 67-66
ელფოსტა : nchkhubianishvili@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

სულ 80 ნაშრომი, აქედან 2 საავტორო , 4 მეთოდური და 3 დამხმარე სახელმძღვანელო;
მონაწილეობა 2 საერთაშორისო და 1 რესპუბლიკურ გრანტში
კვლევის სფერო :

ნივთიერებათა ფაქიზი ქიმიური ტექნოლოგია; გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია;
სამუშაო გამოცდილება :

ბაკალავრიატი.

- გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია (ზოგადი კურსი);

- - გარემოზე ზემოქმედების შეფასება და ეკოლოგიური ექსპერტიზა.
მაგისტრატურა

- - ქიმის სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის დამუშავების საფუძვლები.

- - ბიოსფეროს დაცვის ტექნოლოგია;
მიღებული ჯილდოები :

შრომის ვეტერანის მედალი
საერთაშორისო კონტაქტები :

1)მენდელეევის სახ. მოსკოვის ქიმიურ- ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, პროფ. ე. სარქისოვი;

2)სამეცნიერო- აწარმოო გაერთიანება ”სპექტრი” (ქ. მოსკოვი);

3)აშშ ენერგეტიკული ასოციაცია (USEA) ვაშინგტონი;
აღიარება :

საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი;