რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი


დავით გოგოლი

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი
ასისტ. პროფესორი

ოჯახური მდგომარეობა :
დასაოჯახებელი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
4 სართული, ოთახი 410

მობ : 597-77 92 06
ტელ : 2-33 48 13
შიდა : 68-81
ელფოსტა : davit.gogoli@tsu.ge
განათლება :

უმაღლესი: 2003-2007, საქართველოს ტექნიკური უნივევერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, ბაკალავრი

2007-2009 - საქართველოს ტექნიკური უნივევერსიტეტი, ქიმიურიტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი,
მაგისტრატურა

2010-2013-საქართველოს ტექნიკური უნივევერსიტეტი, ქიმიურიტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი,
დოქტორანტურა
კვალიფიკაცია :

ქიმიის დოქტორი
პუბლიკაციები :

ნაშრომების სია

1. გ.აგლაძე გ.წურწუმია ნ.ქოიავა ნ.გოგიშვილი ლ.ბერიაშვილი ი.ზარიძე დ.გოგოლი. სხვადასხვა ტიპის ანიონსელექტიურ მემბრანიან უჯრედებში (NH4)SO4,H2SO4 და MnSO4 ელექტროლიტთა ხსნარების მასათა გადატანის პროცესების შესწავლა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 2010 წ. ტომი #36, გვ.414-420

2. Georgi Agladze, Paata Nikoleishvili*, Valentina Kveselava, Gigla Tsurtsumia, Georgi Gorelishvili, David Gogoli, Izolda Kakhniashvili. A novel aluminum-air semi-fuel cell operating with hydrogen peroxide co-generation. Journal of Power Sources 218 (2012) 46-51

3. გ. აგლაძე, პ. ნიკოლეიშვილი, გ. გორელიშვილი, ვ. კვესელავა, გ.წურწუმია, მ. ავალიანი, ი. კახნიაშვილი, დ. გოგოლი. ჰაერ-ალუმინის სათბობის ელემენტში წყალბადის პეროქსიდის თანაგენერაცია. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია 1, ვ. 38, 9-19, 2012


4. გ.აგლაძე, გ.გორელიშვილი, გ.წურწუმია, პ.ნიკოლეიშვილი, დ.გოგოლი, ვ.კვესელავა. მდგრადი ორგანული მინარევებით დაბინძურებული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის მემბრანული ელექტროქიმიური ტექნოლოგია.

5. გ. გორელიშვილი, დ. გოგოლი, ა. ბენაშვილი. Fფენოლის ნიტრო და ამინოშემცველი ნაერთებით დაბინძურებული წყლების გაწმენდა ელექტროფენტონის მეთოდების გამოყენებით. რ. აგლაძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია, 124-125, თბილისი, 2011.

6. გ. გორელიშვილი, დ.გოგოლი, ა.ბენაშვილი ანილინის ქლორ და ბრომშემცველი ნაერთებით დაბინძურებული წყლების გაწმენდა ელექტროფენტონის მეთოდით. რ. აგლაძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია, 124-125, თბილისი, 2011.

7. პ.ნიკოლეიშვილი, გ.აგლაძე, გ.გორელიშვილი, ვ.კვესელავა, დ.გოგოლი, მ.ავალიანი, ი.კახნიაშვილი. წყალბადის პეროქსიდის თანაგენერაციით მომუშავე ჰაერ-ალუმინის სათბობის ელემენტი. რ. აგლაძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია, 124-125, თბილისი, 2011.

8. დ.გოგოლი, გ.გორელიშვილი, ა.ბენაშვილი. პესტიციდ ბ-58-ით დაბინძურებული წყლის გაწმენდა ქიმიური და ელექტროფენტონის მეთოდების გამოყენებით. რ. აგლაძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია, 124-125, თბილისი, 2011.

9. ლ.ბერიაშვილი, დ.გოგოლი. მანგანუმ-ამონიუმის სულფატის ხსნარებში მანგანუმის ჰიდრატწარმოქმნის pH-ის დამოკიდებულება ტემპერატურისაგან. რ. აგლაძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია, 124-125, თბილისი, 2011.
კვლევის სფერო :

სათბობი ელემენტები, ჩამდინარე წყლები, ნანოელექტროქიმია
სამუშაო გამოცდილება :

2009-2013-რ.აგლაძის სახელობის არაორგანული და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი, ჰიდრომეტალურგიის ლაბორატორია, ინჟინერ-მკვლევარი

2012-დან დღემდე „სპექტრა გეზის ჯორჯია“-ცვლის უფროსი ტექნოლოგი

2013-დან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, ელექტროქიმიური ინჟინერინგის მიმართულება-ასისტენტ პროფესორი