რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ბიონანო სამედიცინო, კერამიკული და პოლიმერული კომპოზიტების ტექნოლოგია, ინსპექცია, კონტროლი


ეკატერინე ნიკოლეიშვილი

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი
ასისტ. პროფესორი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული, ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
1 სართული, ოთახი 107

მობ : 577 47 44 74
შიდა : 67-16
ელფოსტა : azimuti2012@gmail.com
განათლება :

1998 წ.- დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, სამადუღრე წარმოების ტექნოლოგია, ბაკალავრიატი).
2000 წ. – დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, ბიოტექნოლოგია, მაგისტრატურა).
2004 წ. – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია. ასპირანტურა).
2005 წ. – მიენიჭა ქიმიის მეცნიერაბათა კანდიდატის ხარისხი.
კვალიფიკაცია :

ქიმიკოს-ინჟინერ-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 22 სამეცნიერო შრომა.
კვლევის სფერო :

ძირითადი ფუნქციონალური მასალები და მათი წარმოების ტექნოლოგია. სილიკატურ-კერამიკული მასალები და მათი მინერალურ-სტრუქტურული შემადგენლობა. ოქსიდური კერამიკა, უჯანგბადო ტექნიკური კერამიკა, კერამიკული ბოჭკოები და მათი მიღების ტექნოლოგიები. ფუნქციონალური ნანო-კომპოზიტების მიღების ტექნოლოგიური პროცესები და მიმდინარე ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების შესწავლა. ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენება, ახალი მაღალ ცეცხლგამძლე მასალების წარმოებაში და ტექნოლოგიის დამუშავება.
სამუშაო გამოცდილება :

2007 წლიდან - კომპოზიციური მასალებისა და ნაკეთობების ტექნოლოგიის კათედრა. უფროსი მასწავლებელი.
2009 წლიდან – ამავე კათედრის ასისტენტ-პროფესორი.
2001 წლიდან – დღემდე – სამშენებლო კომპანია შპს “აზიმუტი”-ს ვიცე-პრეზიდენტი მარკეტინგის დარგში
საერთაშორისო კონტაქტები :

არის ევროპის კერამიკოსთა საზოგადოების წევრი, მსოფლიოს კერამიკოსთა ფედერაციის წევრი.