რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

არაორგანულ ნივთიერებათა და საყოფაცხოვრებო პროდუქტების ტექნოლოგია


ევგენია შენგელია

აკადემიური დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული, ჰყავს მეუღლე, ორი შვილი, ორი შვილიშვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
3 სართული, ოთახი 310

მობ : 599-26 43 01
ტელ : 2-36 84 66
შიდა : 61-64
ელფოსტა : d.shengelia@gtu.ge
განათლება :

1977 წელს - დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
1989 წელს– მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
2006 წელს - მიენიჭა ასოცირებული პროფესორის წოდება
2013 წელს - მიენიჭა პროფესორის წოდება
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 45 –სამეცნიერო შრომა, 2 გრანტი
კვლევის სფერო :

ეკოლოგიური ქიმია.სასწავლო კურსის დასახელება : (პროფესიული, ბაკალავრიატი, მაგისრტატურა)
სამუშაო გამოცდილება :

სასწავლო კურსის დასახელება : (პროფესიული, ბაკალავრიატი, მაგისრტატურა, დოქტურანტურა)
ქიმიური ტექნოლოგიის რჩეული თავები;
ზეთების და ფისების წარმოების ტექნოლოგია და მათი ექსპერტიზა დარგ. გამოყენების მიხედვით;
სასმელი და ტექნიკური წყლის ექსპერტიზა;
კვების პროდუქტების ექსპერტიზა