რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

არაორგანულ ნივთიერებათა და საყოფაცხოვრებო პროდუქტების ტექნოლოგია


მარლენ მჭედლიშვილი

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი
მოწვეული პროფესორი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული, ჰყავს მეუღლე, ორი შვილი, სამი შვილიშვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
3 სართული, ოთახი 311

მობ : 599-481 371
ტელ : 2-75 76 68
შიდა : 61-64
ელფოსტა : m.mchedlishvili@gtu.ge
განათლება :

1960 წელს - დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
1974 წელს - მიენიჭა დოცენტის წოდება
1983 წელს - მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი
2006 წელს - მიენიჭა პროფესორის წოდება
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 6 სახელმძღვანელო, 102 შრომა, ავტორი 2 გამოგონების და 2 პატენტის
კვლევის სფერო :

ქიმიური ტექნოლოგია