რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი


ნუნუ ბუჩუკური

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული, ჰყავს მეუღლე, ორი შვილი, სამი შვილიშვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
3 სართული, ოთახი 311

მობ : 593-952 325
ტელ : 2-23 83 70
შიდა : 61-64
ელფოსტა : n.buchukuri@gtu.ge
განათლება :

1958 წელს - დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
1975 წელს - მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
1989 წელს - მიენიჭა დოცენტის წოდება
2006 წელს - მიენიჭა ასოცირებული პროფესორის წოდება
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 2 სახელმძღვანელო, 34 შრომა
კვლევის სფერო :

ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე პიგმენტების მიღების შესაძლებლობის კვლევა;
მეთოდური სამუშაოები- მინერალური ნედლეულის ექსპერტიზაში სახელმძღვანელოს გამოსაცემად მომზადება
სამუშაო გამოცდილება :

სასწავლო კურსის დასახელება : (პროფესიული, ბაკალავრიატი, მაგისრტატურა, დოქტურანტურა)
არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგია - პროფესიული
მინერალური ნედლეულის ექსპერტიზა - პროფესიული
მინერალური ნედლეულის ექსპერტიზა - ბაკალავრიატი
მინერალური ნედლეულის ექსპერტიზა - მაგისტრატურა
არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგია - მაგისტრატურა