რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი


ალექსანდრე გოგიბერიძე

აკადემიური დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
4 სართული, ოთახი 421

მობ : 558-73 22 42
ტელ : 2-36 08 10
შიდა : 61-31
განათლება :

საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

ქიმიური და კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი (1966)
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ - ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

სამეცნიერო სტატია - 10

დამხმარე სახელმძღვანელო -3

კონფერენცია - 3

პატენტი - 1
კვლევის სფერო :

ღარიბი მანგანუმის მადნების დეფოსფორირების საკითხები, ბაქტერიოფაგის მიღების ხერხი
სამუშაო გამოცდილება :

1966-66 თბილისი ,,ვნიიტელექტროპრობი” - ინჟინერი

1966 – 69 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი - ლაბორანტი

1969 – 77 ასისტენტი

1977 – 2006 უფროსი მასწავლებელი

2006 – 2009 მოწვეული სპეციალისტი

2009 დღემდე - პროფესორი