რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი


როსტომ გაფრინდაშვილი

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
4 სართული, ოთახი 419

მობ : 593-42 38 85
შიდა : 61-31
ელფოსტა : rostom@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი,
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი.
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

50 სამეცნიერო და სასწავლო-პედაგოგიური ნაშრომი
კვლევის სფერო :

არაორგანულ და ორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგია, სასურსათო ტექნოლოგია
ნაოტექნოლოგია.
სამუშაო გამოცდილება :

50 წლის სამეცნიერო და პედაგოგიური სტაჟი