11 მაი

ყურადღება!

2019-20 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში შუალედური გამოცდები, სამივე საფეხურზე, დისტანციურად (ონლაინ http://elearning.gtu.ge ), ჩატარდება 18-22 მაისის ჩათვლით!

შუასემესტრული გამოცდების ცხრილი.
01 მაი

პროფესორ-მასწავლებლების საყურადღებოდ!


შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი
გთავაზობთ შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქციას იმ საგნებში, რომელიც ცენტრალიზებულად არ ტარდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტესტირების ცენტრის მიერ.
შუალედური გამოცდის მომზადების პროცესი ორი ეტაპისაგან შედგება.
I ეტაპზე, 4 მაისის ჩათვლით, თითოეულმა პედაგოგმა, რომელიც გამოცდას ჩაატარებს, უნდა განსაზღვროს საგამოცდო დავალებების ვარიანტების რაოდენობა კონკრეტულ საგანში და ეს ინფორმაცია ასახოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრონული სწავლების პლატფორმაზე elearning.gtu.ge

შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი


სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი


თამაზი გაბადაძე

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული, ჰყავს ორი ვაჟი და ოთხი შვილიშვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
2 სართული, ოთახი 203

მობ : 593-56 14 37
ტელ : 2-36 46 22
შიდა : 66-94
ელფოსტა : t.gabadadze@gtu.ge
განათლება :

1959 წელს - დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი;
1965 წელს – მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი;
1982 წელს – მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი.
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 164 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 3 სახელმძღვანელო და 1 მონოგრაფია. ავტორია 38 გამოგონების და 2 პატენტის.
კვლევის სფერო :

სილიკატების ტექნოლოგია და მეცნიერება, მშენებლობა;
• წყლის რესურსების ჟელედქცევის და მათგან მყარი მასალების მიღების თეორია და პრაქტიკა,
• სპილენძის წარმოების ახალი მეთოდი, თეორია და პრაქტიკა;
ნანოტექნოლოგიები ელექტროტექნიკური, სამედიცინო, სილიკატურ მასალებში
სამუშაო გამოცდილება :

საშენ მასალათა კვლევითი ინსტიტუტი: ლაბორანტი, ინჟინერი, ასპირანტი - 1959-1964წწ.
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ( ტექნიკური უნივერსიტეტი) სილიკატების ტექნოლოგიის კათედრა: ასისტენტი, დოცენტი, პროფესორი, კათედრის გამგე, ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი, მიმართულების ხელმძღვანელი – 1964 წლიდან დღემდე
მიღებული ჯილდოები :

ღირსების მედალი – 1998 წელი;
ღირსების ორდენი – 2003 წელი;
სტუ-ს საპატიო დიპლომი – 2010 წელი
საერთაშორისო კონტაქტები :

რუსეთი, უკრაინა, ბულგარეთი
მრავალი სამეცნიერო-კვლევითი თემების დამუშავება, პროექტირება, ჩანერგვა, საკავშირო მთავრობის, სამინისტროების და უწყებების დადგენილებები, დახურული თემატიკა
აღიარება :

ინგლისი – რუსეთის პროგრესი. 1963 წლის თ. გაბადაძის შრომების შესახებ;
იაპონიის ფირმა – თხოვნა ,,ლიცენზინტორგს” (ქ.მოსკოვი), თ. გაბადაძის ტექნოლოგიის გადაცემის შესახებ;
ВАК СССР – რეცენზენტი სადოქტორო სამუშაოებში.
საკავშირო უმაღლესი განათლების სამინისტროს მეთოდური კომისიის წევრი, წინასწარ დაძაბული რკინა-ბეტონის საერთაშორისო ასოციაციის ნაციონალური საბჭოს წევრი (მოსკოვი),
საერთაშორისო თათბირის ორგკომიტეტის წევრი ცემენტების ქიმიასა და ტექნოლოგიაში. მოსკოვი, 1995წ.