რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი


თამაზი გაბადაძე

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული, ჰყავს ორი ვაჟი და ოთხი შვილიშვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
2 სართული, ოთახი 203

მობ : 593-56 14 37
ტელ : 2-36 46 22
შიდა : 66-94
ელფოსტა : t.gabadadze@gtu.ge
განათლება :

1959 წელს - დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი;
1965 წელს – მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი;
1982 წელს – მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი.
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 164 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 3 სახელმძღვანელო და 1 მონოგრაფია. ავტორია 38 გამოგონების და 2 პატენტის.
კვლევის სფერო :

სილიკატების ტექნოლოგია და მეცნიერება, მშენებლობა;
• წყლის რესურსების ჟელედქცევის და მათგან მყარი მასალების მიღების თეორია და პრაქტიკა,
• სპილენძის წარმოების ახალი მეთოდი, თეორია და პრაქტიკა;
ნანოტექნოლოგიები ელექტროტექნიკური, სამედიცინო, სილიკატურ მასალებში
სამუშაო გამოცდილება :

საშენ მასალათა კვლევითი ინსტიტუტი: ლაბორანტი, ინჟინერი, ასპირანტი - 1959-1964წწ.
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ( ტექნიკური უნივერსიტეტი) სილიკატების ტექნოლოგიის კათედრა: ასისტენტი, დოცენტი, პროფესორი, კათედრის გამგე, ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი, მიმართულების ხელმძღვანელი – 1964 წლიდან დღემდე
მიღებული ჯილდოები :

ღირსების მედალი – 1998 წელი;
ღირსების ორდენი – 2003 წელი;
სტუ-ს საპატიო დიპლომი – 2010 წელი
საერთაშორისო კონტაქტები :

რუსეთი, უკრაინა, ბულგარეთი
მრავალი სამეცნიერო-კვლევითი თემების დამუშავება, პროექტირება, ჩანერგვა, საკავშირო მთავრობის, სამინისტროების და უწყებების დადგენილებები, დახურული თემატიკა
აღიარება :

ინგლისი – რუსეთის პროგრესი. 1963 წლის თ. გაბადაძის შრომების შესახებ;
იაპონიის ფირმა – თხოვნა ,,ლიცენზინტორგს” (ქ.მოსკოვი), თ. გაბადაძის ტექნოლოგიის გადაცემის შესახებ;
ВАК СССР – რეცენზენტი სადოქტორო სამუშაოებში.
საკავშირო უმაღლესი განათლების სამინისტროს მეთოდური კომისიის წევრი, წინასწარ დაძაბული რკინა-ბეტონის საერთაშორისო ასოციაციის ნაციონალური საბჭოს წევრი (მოსკოვი),
საერთაშორისო თათბირის ორგკომიტეტის წევრი ცემენტების ქიმიასა და ტექნოლოგიაში. მოსკოვი, 1995წ.