რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიის დეპარტამენტი


ლამარა ბერიშვილი

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
ქვრივი, ჰყავს ორი შვილი და ხუთი შვილიშვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 515

მობ : 555-526 583
ტელ : 2-29 23 11
შიდა : 62-64
ელფოსტა : lamaraberishvili@mail.ru
განათლება :

1963 წელს დავამთავრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
1974 წელს მომენიჭა ქიმიურ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი,
1984 წელს დოცენტი ანალიზური ქიმიის კათედრაზე.
კვალიფიკაცია :

ქიმიკოსი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული მაქვს 18-ზე მეტი სამეცნიერო შრომა, ექვსი დამხმარე სახელმძღვანელო
სამუშაო გამოცდილება :

უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი ზესუფთა მანგანუმის და მისი ნაერთების საპრებლემო ლაბორატორიაში 1964-1984 წ.
ანალიზური კათედრის დოცენტი 1984-2009 წ.
ასოცირებული პროფესორი 2009 წლიდან დღემდე ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტზე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში.