11 მაი

ყურადღება!

2019-20 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში შუალედური გამოცდები, სამივე საფეხურზე, დისტანციურად (ონლაინ http://elearning.gtu.ge ), ჩატარდება 18-22 მაისის ჩათვლით!

შუასემესტრული გამოცდების ცხრილი.
01 მაი

პროფესორ-მასწავლებლების საყურადღებოდ!


შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი
გთავაზობთ შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქციას იმ საგნებში, რომელიც ცენტრალიზებულად არ ტარდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტესტირების ცენტრის მიერ.
შუალედური გამოცდის მომზადების პროცესი ორი ეტაპისაგან შედგება.
I ეტაპზე, 4 მაისის ჩათვლით, თითოეულმა პედაგოგმა, რომელიც გამოცდას ჩაატარებს, უნდა განსაზღვროს საგამოცდო დავალებების ვარიანტების რაოდენობა კონკრეტულ საგანში და ეს ინფორმაცია ასახოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრონული სწავლების პლატფორმაზე elearning.gtu.ge

შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი


სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიის დეპარტამენტი


ლამარა ბერიშვილი

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
ქვრივი, ჰყავს ორი შვილი და ხუთი შვილიშვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 515

მობ : 555-526 583
ტელ : 2-29 23 11
შიდა : 62-64
ელფოსტა : lamaraberishvili@mail.ru
განათლება :

1963 წელს დავამთავრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
1974 წელს მომენიჭა ქიმიურ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი,
1984 წელს დოცენტი ანალიზური ქიმიის კათედრაზე.
კვალიფიკაცია :

ქიმიკოსი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული მაქვს 18-ზე მეტი სამეცნიერო შრომა, ექვსი დამხმარე სახელმძღვანელო
სამუშაო გამოცდილება :

უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი ზესუფთა მანგანუმის და მისი ნაერთების საპრებლემო ლაბორატორიაში 1964-1984 წ.
ანალიზური კათედრის დოცენტი 1984-2009 წ.
ასოცირებული პროფესორი 2009 წლიდან დღემდე ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტზე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში.