11 მაი

ყურადღება!

2019-20 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში შუალედური გამოცდები, სამივე საფეხურზე, დისტანციურად (ონლაინ http://elearning.gtu.ge ), ჩატარდება 18-22 მაისის ჩათვლით!

შუასემესტრული გამოცდების ცხრილი.
01 მაი

პროფესორ-მასწავლებლების საყურადღებოდ!


შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი
გთავაზობთ შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქციას იმ საგნებში, რომელიც ცენტრალიზებულად არ ტარდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტესტირების ცენტრის მიერ.
შუალედური გამოცდის მომზადების პროცესი ორი ეტაპისაგან შედგება.
I ეტაპზე, 4 მაისის ჩათვლით, თითოეულმა პედაგოგმა, რომელიც გამოცდას ჩაატარებს, უნდა განსაზღვროს საგამოცდო დავალებების ვარიანტების რაოდენობა კონკრეტულ საგანში და ეს ინფორმაცია ასახოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრონული სწავლების პლატფორმაზე elearning.gtu.ge

შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი


სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია


მედეა წეროძე

დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დასაოჯახებელი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
4 სართული

მობ : 599-41 52 54
ტელ : 2-33 10 94
შიდა : 61-71
ელფოსტა : m.tserodze@gtu.ge
განათლება :

• 1977 წელს დაა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი;
• 1997 წელს მიენიჭა ქიმური მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი.
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 50-ზე მეტი სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 1 დამხმარე სახელმძღვანელო და 2 მონოგრაფია. ავტორია 1 გამოგონების

• Н.Т. Лоладзе, М. П. Церодзе. Физикохимия и Технология Синтеза Алмазов в Системе Me-C, «Технический Университет» Тбилиси, 2009, 278 ст.

• Н.Т. Лоладзе, М. П. Церодзе, Ю.Г. Дзидзишвили. Физико-химические Основы Получения и Приминения Алмазкомпозиционных Материалов для Оброботки Неметаллов. «Технический Университет» Тбилиси, 2009, 226 ст.

• მ. წეროძე, ნ. ლოლაძე. ლაბორატორიული პრაქტიკიმი ფიზიკურ ქიმიაში. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, 2010, 119 გვ.

• Loladze N.T, Tserodze M.P. On the effect of a metal melt surface properties on the diamond formation process in the Me-C system. Journal of Superhard materials №2, 2010, pp. 60-68;

• Н.Т. Лоладзе, М. П. Церодзе, Ю.Г. Дзидзишвили, Авалишвили З.А. Исследование взаимосвязи производительности и стойкости алмазных сверл от различных факторов. Сборник научных трудов, Породоразрушающих и металлообрабатывающий институт – техника и технология его изготовления и приминения, международная конференция 18-24 сентября, вып. 14, «Логос», Киев, 2012, с.537-541
კვლევის სფერო :

მაღალი წნევებისა და ტემპერატურების პირობებში პროცესების ფიზიკური ქიმია.
სამუშაო გამოცდილება :

• 1978-1980 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ზოგადი ქიმიისა და არაორგანული ქიმიის კათედრა, მეცნიერ თანამშრომელი;

• 1980 წლიდან დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფიზიკური და კოლოიდური ქიმიის მიმართულება, უფროსი ლაბორანტი, უფროსი მასწავლებელი, ასისტენტ პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი

• 1986-1993 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი, მეცნიერ თანამშრომელი (შეთავსებით);

• 1994 წლიდან დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ალმასებისა და კომპოზიციური მასალების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, მეცნიერ თანამშრომელი (შეთავსებით).