11 მაი

ყურადღება!

2019-20 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში შუალედური გამოცდები, სამივე საფეხურზე, დისტანციურად (ონლაინ http://elearning.gtu.ge ), ჩატარდება 18-22 მაისის ჩათვლით!

შუასემესტრული გამოცდების ცხრილი.
01 მაი

პროფესორ-მასწავლებლების საყურადღებოდ!


შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი
გთავაზობთ შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქციას იმ საგნებში, რომელიც ცენტრალიზებულად არ ტარდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტესტირების ცენტრის მიერ.
შუალედური გამოცდის მომზადების პროცესი ორი ეტაპისაგან შედგება.
I ეტაპზე, 4 მაისის ჩათვლით, თითოეულმა პედაგოგმა, რომელიც გამოცდას ჩაატარებს, უნდა განსაზღვროს საგამოცდო დავალებების ვარიანტების რაოდენობა კონკრეტულ საგანში და ეს ინფორმაცია ასახოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრონული სწავლების პლატფორმაზე elearning.gtu.ge

შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი


სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიის დეპარტამენტი


დენიტა ბიბილეიშვილი

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
მარტოხელა

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
4 სართული, ოთახი 402

მობ : 595-37 88 73
ტელ : 2-33 10 94
შიდა : 64-79
ელფოსტა : d.bibileishvili@gtu.ge
განათლება :

• თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიის ფაკულტეტი,
• მოსკოვის ქიმიურ-ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ასპირანტი
კვალიფიკაცია :

ქიმიკოსი, ფიზიკური ქიმია, ქიმიის მასწავლებელი;
ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი , აკადემიური დოქტორი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს სულ 68 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 24 სამეცნიერო სტატია, 29 კონფერენციის თეზისები, 11 სახელმძღვანელო და 4 გამოგონება (საავტორო მოწმობა)

1. ფიზიკური ქიმიის მოკლე კურსი 2009 წ. (დამხმარე სახელმძღვანელო);

2. პოპულარული ფიზიკური ქიმიის კურსი (დისციპლი¬ნის ჩასახვისა და განვითარე¬ბის მოკლე ისტორია, ქიმი¬უ¬რი თერმოდინამიკა) 2013 წ. (დამხმარე სახელმძღვანელო);

3. Получение и исследование пленок на основе форполимеров полинафтоиленбензимидазолов (Международный журнал-«Научные новости грузии», №2(6),2010 Кутаиси ст.51-54);

4. Вопросы автоматизации процессов приготовления растворов коагулянтов для реагентной очистки природных и сточных вод.(Georgian enginering news (GEN) №4, 2011 pp. 84-86);

5. ბარიუმის რიგი ბორატების DOf,298 , SO298 და Cp,298 დადგენა სტრუქტურული ანალოგიის მეთოდით (საქართველოს ქიმიური ჟურნალი 13(1) 2013, გვ.84-86)
კვლევის სფერო :

ქიმია, ფიზიკური ქიმია, მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმია
სამუშაო გამოცდილება :

ელექტროქიმიისა და არაორგანული ქიმიის ინსტიტუტი, რადიაციული ქიმიის ლაბორატორია , ტექნიკოსი (1969-72წწ)
2. ასპირანტურა - მოსკოვის ქიმიურ-ტექნოლოგიური იმსტიტუტი (1978-1981წწ)
3. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, უფრ.მეცნ.თანამშრომელი, დოცენტი, ასოც.პროფესორი, სრ.პროფ (1972-დღემდე)
საერთაშორისო კონტაქტები :

რუსეთის აკადემიის ელემენტორგანულ ნაერთთა