რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია


ირინე ბერძენიშვილი

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
4 სართული, ოთახი 402

მობ : 599-50 55 19
შიდა : 64–79
ელფოსტა : i_berdzenishvili@gtu.ge
განათლება :

1978 წელს წარჩინებით დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი;


1982 წელს დაამთავრა ასპირანტურა, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი;


1985 წელს მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი – ქ. რიგა, ლატვია;


1995 წელს მიენიჭა დოცენტის სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება.
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ–ქიმიკოს–ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

პუბლიკაციები:
გამოქვეყნებული აქვს 160 სამეცნიერო და სასწავლო–მეთოდური ნაშრომი, მათ შორის 7 სახელმძღვანელო და 1 მონოგრაფია, არის 14 გამოგონების და პატენტის ავტორი.
1. ი. ბერძენიშვილი. ფიზიკური ქიმიის საფუძვლები, თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2010. – 309 გვ.
2. И.Г. Бердзенишвили. Защитные стеклопокрытия для химического оборудования, труб и трубопроводов. Монография. Тбилиси: Технический университет, 2008. – 150с.
3. Berdzenishvili I.G. Glass Enamels for Oil- and Gas Pipelines. Polish Ceramic Society, Krakow, 2009, ISBN 978-83-60958-54-4, p. 742-745.
4. I.G. Berdzenishvili, Z.D. Kovziridze. Multiple profiles protective coatings for pipelines and vessels. Fourth International Conference on Shaping of Advanced Ceramics, Madrid, Spain, 2010, November 15-18, p. 2-11.
5. Бердзенишвили И.Г., Шалыгина О.В. Низкотемпературные однослойные темноокрашенные стеклоэмалевые покрытия для бытовых плит. Вiсник национального технiчного унiверситету. «ХПИ», 52-2010. – с. 155-158.
6. I.G. Berdzenishvili, I.I. Mateshvili. Nonnickel Glass Coatings For Direct-on Enameling Technology Of Pipes. Proceedings of 12th Conference of the European Ceramic Society – Stockholm, Sweden, 2011, P. 2253.
7. I.G. Berdzenishvili. Functional Corrosion-Resistant Enamel Coatings and Their Adherence Strength. Acta Physica Polonica A. Poland, 2012, vol.121, №1, p.178-180.
კვლევის სფერო :

• ფუნქციური მინისებრი მასალების ფიზიკურ–ქიმიური კონსტრუირება და ქიმიური ტექნოლოგია;


• მაგისტრალური მილსადენების საიმედოობის კვლევა;


• ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების თერმოდინამიკური მოდელირება.
სამუშაო გამოცდილება :

• საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი: სრული პროფესორი – 2013 წლიდან;


• საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი: ასოცირებული პროფესორი, დოცენტი – 1991 – 2013 წწ;


• საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი: სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის (გრანტის, შიფრი 4.19.8) ხელმძღვანელი – 1998 – 1999 წწ;


• საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი: უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ინჟინერი, მეცნიერ თანამშრომელი – 1982 – 1991 წწ.
მიღებული ჯილდოები :

. წლის საუკეთესო ინჟინრის საპატიო წოდება – 2013 წ.;
. თბილისის მერიის 2011 წლის პროექტის “მეცნიერების, გამომგონებლების, ნიჭიერი და კრეატიული ადამიანების ხელშეწყობა“ დაჯილდოვებული – 2012 წ.;
. European Ceramic Society and JECS TRUST დიპლომი და ფულადი პრემია – 2010 წ.;
. მეორე პრემია საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა და სპეციალისტთა რესპუბლიკურ კონკურსზე – 1984 წ.;
. საქართველოს განათლების სამინისტროს და სპი-ს საპატიო დიპლომი – 1978 წ.;
. უმაღლესი სახელობითი სტიპენდია – 1974 – 1978 წწ.;
. ოქროს მედალი (საშუალო სკოლის დამთავრების) – 1973 წ.
საერთაშორისო კონტაქტები :

• Sigma Xi, The Scientific Research Society - აშშ,
• Украiнська асоцiацiя емалювальникiв – უკრაინა,
• International Enamellers Institute – იტალია,
• Istanbul Kultur Universitesi – თურქეთი,
• რიგის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი,
• ხარკოვის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი,
• სს „პოლტავქიმმაში“ – უკრაინა,
• სს „გრეტა“ – უკრაინა,
• სს „ემალ–სერვისი“ – უკრაინა,
• სს „ქერჩის მეტალურგიული კომბინატი“ – უკრაინა და სხვ.
აღიარება :

. საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი;
. The Scientific Research Society, USA, სრული წევრი;
. უკრაინის მინანქრის ასოციაციის ინდივიდუალური წევრი;
. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის წევრი და ჟურნალ “Ceramics”–ის სარედაქციო კოლეგიის წევრი; კერამიკოსთა მსოფლიო ფედერაციის წევრი;
. საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციის წევრი;
. საერთაშორისო კონფერენციების საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი;
. 2013 წელს მიწვეულია „A New Book Project“ –ში მონაწილეობის მისაღებად.