11 მაი

ყურადღება!

2019-20 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში შუალედური გამოცდები, სამივე საფეხურზე, დისტანციურად (ონლაინ http://elearning.gtu.ge ), ჩატარდება 18-22 მაისის ჩათვლით!

შუასემესტრული გამოცდების ცხრილი.
01 მაი

პროფესორ-მასწავლებლების საყურადღებოდ!


შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი
გთავაზობთ შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქციას იმ საგნებში, რომელიც ცენტრალიზებულად არ ტარდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტესტირების ცენტრის მიერ.
შუალედური გამოცდის მომზადების პროცესი ორი ეტაპისაგან შედგება.
I ეტაპზე, 4 მაისის ჩათვლით, თითოეულმა პედაგოგმა, რომელიც გამოცდას ჩაატარებს, უნდა განსაზღვროს საგამოცდო დავალებების ვარიანტების რაოდენობა კონკრეტულ საგანში და ეს ინფორმაცია ასახოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრონული სწავლების პლატფორმაზე elearning.gtu.ge

შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი


სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია


ირინე ბერძენიშვილი

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
4 სართული, ოთახი 402

მობ : 599-50 55 19
შიდა : 64–79
ელფოსტა : i_berdzenishvili@gtu.ge
განათლება :

1978 წელს წარჩინებით დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი;


1982 წელს დაამთავრა ასპირანტურა, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი;


1985 წელს მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი – ქ. რიგა, ლატვია;


1995 წელს მიენიჭა დოცენტის სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება.
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ–ქიმიკოს–ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

პუბლიკაციები:
გამოქვეყნებული აქვს 160 სამეცნიერო და სასწავლო–მეთოდური ნაშრომი, მათ შორის 7 სახელმძღვანელო და 1 მონოგრაფია, არის 14 გამოგონების და პატენტის ავტორი.
1. ი. ბერძენიშვილი. ფიზიკური ქიმიის საფუძვლები, თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2010. – 309 გვ.
2. И.Г. Бердзенишвили. Защитные стеклопокрытия для химического оборудования, труб и трубопроводов. Монография. Тбилиси: Технический университет, 2008. – 150с.
3. Berdzenishvili I.G. Glass Enamels for Oil- and Gas Pipelines. Polish Ceramic Society, Krakow, 2009, ISBN 978-83-60958-54-4, p. 742-745.
4. I.G. Berdzenishvili, Z.D. Kovziridze. Multiple profiles protective coatings for pipelines and vessels. Fourth International Conference on Shaping of Advanced Ceramics, Madrid, Spain, 2010, November 15-18, p. 2-11.
5. Бердзенишвили И.Г., Шалыгина О.В. Низкотемпературные однослойные темноокрашенные стеклоэмалевые покрытия для бытовых плит. Вiсник национального технiчного унiверситету. «ХПИ», 52-2010. – с. 155-158.
6. I.G. Berdzenishvili, I.I. Mateshvili. Nonnickel Glass Coatings For Direct-on Enameling Technology Of Pipes. Proceedings of 12th Conference of the European Ceramic Society – Stockholm, Sweden, 2011, P. 2253.
7. I.G. Berdzenishvili. Functional Corrosion-Resistant Enamel Coatings and Their Adherence Strength. Acta Physica Polonica A. Poland, 2012, vol.121, №1, p.178-180.
კვლევის სფერო :

• ფუნქციური მინისებრი მასალების ფიზიკურ–ქიმიური კონსტრუირება და ქიმიური ტექნოლოგია;


• მაგისტრალური მილსადენების საიმედოობის კვლევა;


• ფიზიკურ–ქიმიური პროცესების თერმოდინამიკური მოდელირება.
სამუშაო გამოცდილება :

• საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი: სრული პროფესორი – 2013 წლიდან;


• საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი: ასოცირებული პროფესორი, დოცენტი – 1991 – 2013 წწ;


• საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი: სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის (გრანტის, შიფრი 4.19.8) ხელმძღვანელი – 1998 – 1999 წწ;


• საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი: უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ინჟინერი, მეცნიერ თანამშრომელი – 1982 – 1991 წწ.
მიღებული ჯილდოები :

. წლის საუკეთესო ინჟინრის საპატიო წოდება – 2013 წ.;
. თბილისის მერიის 2011 წლის პროექტის “მეცნიერების, გამომგონებლების, ნიჭიერი და კრეატიული ადამიანების ხელშეწყობა“ დაჯილდოვებული – 2012 წ.;
. European Ceramic Society and JECS TRUST დიპლომი და ფულადი პრემია – 2010 წ.;
. მეორე პრემია საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა და სპეციალისტთა რესპუბლიკურ კონკურსზე – 1984 წ.;
. საქართველოს განათლების სამინისტროს და სპი-ს საპატიო დიპლომი – 1978 წ.;
. უმაღლესი სახელობითი სტიპენდია – 1974 – 1978 წწ.;
. ოქროს მედალი (საშუალო სკოლის დამთავრების) – 1973 წ.
საერთაშორისო კონტაქტები :

• Sigma Xi, The Scientific Research Society - აშშ,
• Украiнська асоцiацiя емалювальникiв – უკრაინა,
• International Enamellers Institute – იტალია,
• Istanbul Kultur Universitesi – თურქეთი,
• რიგის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი,
• ხარკოვის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი,
• სს „პოლტავქიმმაში“ – უკრაინა,
• სს „გრეტა“ – უკრაინა,
• სს „ემალ–სერვისი“ – უკრაინა,
• სს „ქერჩის მეტალურგიული კომბინატი“ – უკრაინა და სხვ.
აღიარება :

. საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი;
. The Scientific Research Society, USA, სრული წევრი;
. უკრაინის მინანქრის ასოციაციის ინდივიდუალური წევრი;
. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის წევრი და ჟურნალ “Ceramics”–ის სარედაქციო კოლეგიის წევრი; კერამიკოსთა მსოფლიო ფედერაციის წევრი;
. საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციის წევრი;
. საერთაშორისო კონფერენციების საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი;
. 2013 წელს მიწვეულია „A New Book Project“ –ში მონაწილეობის მისაღებად.