13 იან

გამოცდების განრიგი

ბაკალავრიატის სწავლების,  საგამოცდო სესია 2019-2020 სასწავლო წელი

4601-4635b ჯგუფი. 
4701-4790a ჯგუფი. 
4801-4890a ჯგუფი. 
4901-4990a ჯგუფი.
27 დეკ

წინასაახალწლო შეხვედრა

27 დეკემბერს 3 საათზე ჩატარდა    ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის თანამშრომელთა და სტუდენტებისათვის  დამდეგი 2020 წლის წინასაახალწლო შეხვედრა ზეიმი, რომელიც ასევე მოიცავდა  ლაშა თაბუკაშვილის პიესის „დარაბებს მიღმა გაზაფხულია“ სპექტაკლის ჩვენებას
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია


ნელი აბულაძე

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი
მოწვეული ასოც. პროფესორი

ოჯახური მდგომარეობა :
დასაოჯახებელი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
4 სართული

მობ : 598-56 59 25
ტელ : 2-33 10 94
შიდა : 64-71
განათლება :

1958-1963 წწ. - დაამთავრა ქ. თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიის ფაკულტეტი.
კვალიფიკაცია :

ქიმიკოსი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 32 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 6 სახელმძღვანელო.

• J.I. JAPARIDZE, A. ABULADZE, SH.S. JAPARIDZE, N., A. DE BATTISTI, S. TRASATTI. ADSORPTION OF ORGANIC SUBSTANCES AT THE MERCURI/ETHYLENE GLICOL INTERFACE 1-ALIPHATIC COMPAUNDS. ELECTROCHI¬MICA ACTAVOL 31, N6, pp.621-628, 1986;

• J.I. JAPARIDZE, SH.S. JAPARIDZE, N. A. ABULADZE, A. DE BATTISTI, S. TRASATTI. ADSORPTION OF ORGA¬NIC SUBSTANCES AT THE MERCURI/ETHYLENE GLICOL INTERFACE PART 2-AROMATIC COMPAUNDS. I.CHEM.SOC. FA¬RADAI, TRANS 1, 1986; p.82, 2481-2495;

• Ш. Джапаридзе, Н. Абуладзе, Д. Джапаридзе. Адсорбция нормальных алифатических спиртов на границе раздела ЭГ.ртуть и ЭГ.воздух. Ж. «Электрохи-мия», т. 25, вып.5 1989;

• J.I. JAPARIDZE, SH.S. JAPARIDZE, N. A. ABULADZE, A. DE BATTISTI, S. TRASATTI. INFLUENCE OF FUNCTI¬ONAL GROUPS AND SUBSTITUENS ON THE ADSORPTION OF ARO¬MATIC NONIONIC SUR¬FA¬CTANTS AT THE Hg/ETNILENE GLICOL INTERFACE. I. CHEM. SOC. FARADAI TRA¬NS, 1991, 87(20), 3399-3404;

• Ш. Джапаридзе, И. Гургенидзе, Н. Абуладзе. Адсорбция антрахинона-9,10 и его хлор и аминозамещенных соединений на границе раздела фаз ртуть/этиленгликол. Известия Национальнлй Академии Наук Грузии, серия химическая, т. 35, №1, 2009.
კვლევის სფერო :

ორგანულ ნაერთთა ადსორბცია ვერცხლისწყალზე არაწყალხსნარებიდან
სამუშაო გამოცდილება :

• 1989-2006 წწ. - ფიზიკური და კოლოიდური ქიმიის კათედრის დოცენტი;
• 2006 წლიდან დღემდე - ფიზიკური და კოლოიდური ქიმიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი.
მიღებული ჯილდოები :

• თბილისის მერიის პროექტის ფარგლებში შეძენილი ცოდნის სერთიფიკატი;
• აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტის (აშშ) სერთიფიკატი # 00471