რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიის დეპარტამენტი


ნანა ბოკუჩავა

ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 406

მობ : 555-29 40 45
ტელ : 2-33 10 94
შიდა : 61-71
ელფოსტა : n.bokuchava@gtu.ge
განათლება :

• 1965 წელს დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ქიმიური და კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი. დიპლომი Y#010398;
• 1974 წელს დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ასპირანტურა;
• 1985 წელს მიენიჭა ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო წოდება;
• 2005 წელს მიენიჭა ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო წოდება;
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 100-ზე მეტი სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 8 სახელმძღვანელო და 1 მონოგრაფია. ავტორია 1 გამოგონებისა და პატენტის
1. Бокучава Н.Б, Страдомская А.Г. Способ выделения органических веществ из грязей и грязевых растворов. Журнал химической тех-нологии. Москва, 2004. т.9, с. 30-31
2. Бокучава Н.Б, Микая М.П. К вопросу о содержании антибактериальных ве-ществ в лечебных грязях Грузии. Журнал химической технологии. Москва, 2004. т. 7, с. 31-33
3. Бокучава Н.Б, Страдомская А.Г. Изучение компонентного состава органического ве-щества в пелоидах Грузии. Журнал химической тех-нологии. Москва, 2004. т.10, с. 31-34
4. Бокучава Н.Б, Микая М.П, Спиранти Н.О.Природные грязи Грузии и опыт их применения с лечебнно-косметической целью. Новости дерматологии и венерологии Южного Кавказа, №1(2), 2006, с. 83-84.
5. პარფიუმერიულ-კოსმეტიკური წარმოების ნედლეული. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 2007, 231 გვ.
6. N. Bosuchava, L. Ebanoidze, A. Sarukhanishvili, On the essenge of inorganic component part of Pkhoveli peloid. Republic Conference of Young Scientists ”Chemistry Today”, GTU, 2011, 26th February, 49 pp.
7. Бокучава Н.Б. Монография. Лечебные грязи Грузии. «Технический университет», 2009, 150 с.
8. სამკურნალო-პროფილაქტიკური კოსმეტიკური კრემი სოიას რძის გამოყენებით. დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა 4222 საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი 08, 2008
კვლევის სფერო :

საქართველოს სამკურნალო ტალახების, მცენარეების, მინერალური, მიწისქვეშა წყლების, ბენტონიტური თიხების სამკურნალო-პროფილაქტიკური მიზნით გამოყენების შესწავლა. კოსმეტიკური ნაწარმის მიღების ტექნოლოგია და მათი ხარისხის შეფასების ფიზიკურ-ქიმიური საფუძვლები, კოსმეცევტიკა.
სამუშაო გამოცდილება :

• 1989-1997 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფიზიკური და კოლოიდური ქიმიის მიმართულების დოცენტი;
• 1998 -2006 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფიზიკური და კოლოიდური ქიმიის მიმართულების პროფესორი;
• 2006 წლიდან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფიზიკური და კოლოიდური ქიმიის მიმართულების სრული პროფესორი
მიღებული ჯილდოები :

• მარტი, 2009 წ. - აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტის (აშშ) სერთიფიკატი
№00471
• ნოემბერი 30-დეკემბერი 1, 2010 წ. - CLDP SSGF - Workshop on structuring sponsored research agreement between life sciences companies and Georgian academic laboratories.
საერთაშორისო კონტაქტები :

ქ. როსტოვი, ჰიდროქიმიის ინსტიტუტი