11 მაი

ყურადღება!

2019-20 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში შუალედური გამოცდები, სამივე საფეხურზე, დისტანციურად (ონლაინ http://elearning.gtu.ge ), ჩატარდება 18-22 მაისის ჩათვლით!

შუასემესტრული გამოცდების ცხრილი.
01 მაი

პროფესორ-მასწავლებლების საყურადღებოდ!


შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი
გთავაზობთ შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქციას იმ საგნებში, რომელიც ცენტრალიზებულად არ ტარდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტესტირების ცენტრის მიერ.
შუალედური გამოცდის მომზადების პროცესი ორი ეტაპისაგან შედგება.
I ეტაპზე, 4 მაისის ჩათვლით, თითოეულმა პედაგოგმა, რომელიც გამოცდას ჩაატარებს, უნდა განსაზღვროს საგამოცდო დავალებების ვარიანტების რაოდენობა კონკრეტულ საგანში და ეს ინფორმაცია ასახოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრონული სწავლების პლატფორმაზე elearning.gtu.ge

შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი


სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ორგანული ქიმია


თამაზი ქარქუსაშვილი

დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული, მეუღლე და ერთი შვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
3 სართული

მობ : 599-38 79 00
ელფოსტა : t.karkusashvili@gtu.ge
განათლება :

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი
ძირითადი ორგანული და ნავთობ-ქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია,
ინჟინერ-ქიმიკოს- ტექნოლოგი,
01.09.1978- 22.06.1984.
საქართველოს საინჟინრო–ტექნოლოგიური და ჰუმანიტარული ინსტიტუტი
იურიდიული ფაკულტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით. 2004–2007. წ.
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს- ტექნოლოგი,
იურისტი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებულია - 27 სამეცნიერო შრომა, 1 პატენტი
Чиракадзе Г.Г., Вардосанидзе Г.О., Апхазава П.Н., Абу-Хелал Т., Чачуа Н.Д., Гамкрелидзе Н.Э.
Способ по¬лучеия кре¬мнийсодержащих азо¬красителей или азопи¬гментов. (А.с. 1684296. С 09 В 39/00, 10.03.1988. БИ №8, 15.10.91.)
(მიუთითეთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი შრომა)
კვლევის სფერო :

• მეტალორგანული ნაერთები;

• სილიციუმორგანული მასალები;

• ჰეტეროციკლურ ნაერთთა ქიმია;

• ინდოლშემცველი აზოსაღებრები;

• ინდოლშემცველი აზოპიგმენტების სინთეზი;

• სილიციუმშემცველი აზოსაღებრები;

• კერამიკული მასალების მოდიფიცირება;

• სილიციუმაზოტშემცველი ორგანული ნაერთების რადიაციულ-ქიმიური გარდაქმნები;

• ორგანო-სილიკაგელის საფუძველზე დამზადებული ეკოლოგიურად სუფთა მხატვრული საღებავები;

• ორგანულ ნაერთთა ფიზიკო-ქიმიური კვლევის მითოდები (ინფრაწითელი, ულტრაიისფერი და მას სპექტროსკოპია);

• სამეცნიერო-მეთოდური კვლევის საკითხები.
სამუშაო გამოცდილება :

28.09.2009 წ. სტუ. ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი. მოწვეული პროფესორი.

29.04.2009 წ.წ. სტუ, ორგანული ქიმიის მიმართულება, ლაბორატორიის გამგე.

18.09.2006-2009 სტუ, ორგანული ქიმიის კათედრა, მოწვეული სპეციალისტი (პედაგოგი) საათობრივი ანაზღაურებით.

01.09.1995 წ. -10.07.2006 წ. სტუ, ორგანული ქიმიის კათედრა, უფროსი მასწავლებელი.
02.09.1991 წ.-01.09.1995 წ. სტუ, ორგანული ქიმიის კათედრა, ასისტენტი.

01.09.1986 წ.-02.09.1991 წ. სტუ, ორგანული ქიმიის კათედრა, უფროსი ლაბორანტი.
28.10.1978 წ.-01.09.1986 წ. სტუ, ორგანული ქიმიის კათედრა, ლაბორანტი.

01.10.1976 წ.-28.10.1978 წ. ტრესტ ”კავკაზელექტროქსელმშენი” მემონტაჟე.