რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ორგანული ქიმია


თამაზი ქარქუსაშვილი

დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული, მეუღლე და ერთი შვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
3 სართული

მობ : 599-38 79 00
ელფოსტა : t.karkusashvili@gtu.ge
განათლება :

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი
ძირითადი ორგანული და ნავთობ-ქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია,
ინჟინერ-ქიმიკოს- ტექნოლოგი,
01.09.1978- 22.06.1984.
საქართველოს საინჟინრო–ტექნოლოგიური და ჰუმანიტარული ინსტიტუტი
იურიდიული ფაკულტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით. 2004–2007. წ.
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს- ტექნოლოგი,
იურისტი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებულია - 27 სამეცნიერო შრომა, 1 პატენტი
Чиракадзе Г.Г., Вардосанидзе Г.О., Апхазава П.Н., Абу-Хелал Т., Чачуа Н.Д., Гамкрелидзе Н.Э.
Способ по¬лучеия кре¬мнийсодержащих азо¬красителей или азопи¬гментов. (А.с. 1684296. С 09 В 39/00, 10.03.1988. БИ №8, 15.10.91.)
(მიუთითეთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი შრომა)
კვლევის სფერო :

• მეტალორგანული ნაერთები;

• სილიციუმორგანული მასალები;

• ჰეტეროციკლურ ნაერთთა ქიმია;

• ინდოლშემცველი აზოსაღებრები;

• ინდოლშემცველი აზოპიგმენტების სინთეზი;

• სილიციუმშემცველი აზოსაღებრები;

• კერამიკული მასალების მოდიფიცირება;

• სილიციუმაზოტშემცველი ორგანული ნაერთების რადიაციულ-ქიმიური გარდაქმნები;

• ორგანო-სილიკაგელის საფუძველზე დამზადებული ეკოლოგიურად სუფთა მხატვრული საღებავები;

• ორგანულ ნაერთთა ფიზიკო-ქიმიური კვლევის მითოდები (ინფრაწითელი, ულტრაიისფერი და მას სპექტროსკოპია);

• სამეცნიერო-მეთოდური კვლევის საკითხები.
სამუშაო გამოცდილება :

28.09.2009 წ. სტუ. ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი. მოწვეული პროფესორი.

29.04.2009 წ.წ. სტუ, ორგანული ქიმიის მიმართულება, ლაბორატორიის გამგე.

18.09.2006-2009 სტუ, ორგანული ქიმიის კათედრა, მოწვეული სპეციალისტი (პედაგოგი) საათობრივი ანაზღაურებით.

01.09.1995 წ. -10.07.2006 წ. სტუ, ორგანული ქიმიის კათედრა, უფროსი მასწავლებელი.
02.09.1991 წ.-01.09.1995 წ. სტუ, ორგანული ქიმიის კათედრა, ასისტენტი.

01.09.1986 წ.-02.09.1991 წ. სტუ, ორგანული ქიმიის კათედრა, უფროსი ლაბორანტი.
28.10.1978 წ.-01.09.1986 წ. სტუ, ორგანული ქიმიის კათედრა, ლაბორანტი.

01.10.1976 წ.-28.10.1978 წ. ტრესტ ”კავკაზელექტროქსელმშენი” მემონტაჟე.