რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ორგანული ქიმია


ლუიზა თალაკვაძე

დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
3 სართული

მობ : 593-27 81 61
ტელ : 2-77 88 24
შიდა : 61-79
ელფოსტა : Luiza.talakvadze@gmail.com
განათლება :

1959-1964 წ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტი, ქიმიის ფაკულტეტი, სპეც. „ორგანული ქიმია“;
1975, 1984წ. spi-s kvalifikaciis amaRlebis fakulteti;
1975წ. სpi-s sazogadoebriv profesiaTa fakულtეტi, inglisuri enis samecniero litერატურის mTargmneli;
1981წ. - მიენიჭა ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
კვალიფიკაცია :

ქიმიკოს- ორგანიკოსი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებულია - 65 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 4 სახელმძღვანელო და 6 პატენტი (მიუთითეთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი შრომა)
კვლევის სფერო :

მელატონინის და β-კარბოლინის ზოგიერთი ახალი ბიოლოგიურად აქტიური ანალოგების სინთეზი
სამუშაო გამოცდილება :

2009 წლიდან-სტუ, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ასოც. პროფესორი;
2006-2009 წწ. სტუ, ორგანული ქიმიის (№33) მიმართულება, ასოც. პროფესორი;
1987-2006 წწ. სტუ, ორგანული ქიმიის კათედრის დოცენტი;
1984-1987 წწ. სპი, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტის ორგანული ქიმიის კათედრის ასისტენტი;
1965-1981 წწ. სპი, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტის ორგანული ქიმიის კათედრის უფროსი ლაბორანტი