რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ორგანული ქიმია


ელიზბარი ელიზბარაშვილი

დოქტორი
მოწვეული პროფესორი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
3 სართული, ოთახი 302

მობ : 593-35 75 38
ელფოსტა : elizbarashvili@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი
კვალიფიკაცია :

ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი (ორგანული ქიმია) – თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
22 მარტი, 2006
დისერტაცია: „აზო, აზომეთინურიდაპირიდონულიჯგუფისშემცველიფუნქციურისაღებრებისსინთეზიდაკვლევა“
კონსულტანტი: პროფ. გ. ჭირაქაძე, პროფ. შ. სამსონია

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი (ორგანული ქიმია)– თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
16 დეკემბერი, 1998
დისერტაცია: „ზოგიერთი აზოსაღებრის არატრადიციული მეთოდით მიღება და მდგრადობის შესწავლა“
ხელ–ლი: პროფ. გ. ჭირაქაძე

ინჟინერ–ქიმიკოს–ტექნოლოგი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
18 ივნისი, 1993
თემა: „ო–ტრიმეთილსილილსოქსიფენილაზო–2–ნაფთოლის სინთეზი და საამქროს დაგეგმარება 15000 კგ/წელი წარმადობით“
ხელ–ლი: პროფ. გ. ჭირაქაძე
პუბლიკაციები :

38 სტატია, 43 კონფერენციის თეზისი, 1 პატენტი, 7 სახელმძღვანელო , 6 ელექტრონული წიგნი (სრული ნუსხა მოცემულია დანართის სახით)
კვლევის სფერო :

• რამოდენიმეპირიდონისრგოლისშემცველიფლოურესცენსიულისაღებრების სინთეზი, თვისებების შესწავლა და გამოყენება დეფექტროსკოპიაში

• ეგზოციკლურიდაციკლურიაზომეთინურისაღებრებისსინთეზი, თვისებებიდაგამოყენება

• ფოტოანიზოტროპულითვისებებისმქონესაღებრებისსინთეზი, თვისებების კვლევა და გამოყენება ოპტიკური დამამახსოვრებელ მოწყობილობებში

• ახალიაზოსაღებრებისსინთეზიფაზათშორისიკატალიზისპირობებში

• ორიანმეტიაქტიურიცენტრისმქონეახალიფაზათშორისიკატალიზატორები

• სხვადასხვაკლასისსაღებრებისმდგრადობისშესწავლაოზონისზემოქმედებისმიმარ, ოზონისდოზიმეტრია
სამუშაო გამოცდილება :

01.05-2013- დღემდის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ქიმიისა და მოლეკულური ინჟინერიის ორგანულ და მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

04.2012-11-2012 შპს „ბერტას“ ტექნოლოგიური დეპარტამენტის უფროსი

11.2011–04.2012– საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებათა სამინისტროს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ქიმიის კონსულტანტი

05.2006 - დღემდის პროფესორი,ორგანული ქიმიის კათედრა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

03.2007 –02.2011 სტუ–ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელი

02.2007 – 03.2007 სტუ–ს ქიმიური ტექნოლოგიისადა მეტალურგიის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

01.1999- 05.2006 დოცენტი, ორგანული ქიმიის კათედრა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

09.2000- 05.2006 დოცენტი, არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიისა და საყოფაცხოვრებო მასალების ქიმიის კათედრა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

11.1992- 01.1999 უფ. ლაბორანტი, ორგანული ქიმიის კათედრა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მიღებული ჯილდოები :

2000 ჯ.სოროსისგრანტი
1993-1994 ჯ.სოროსისასპირანტი
1992 პირველიპრემია (პირველიღიაკონფერენციაორგანულქიმიაში, თსუ)
საერთაშორისო კონტაქტები :

აშშ, საბერძნეთი, თურქეთი, ირანი, ინდოეთი, მალაიზია, ინდონეზია, ავსტრალია, პაკისტანი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსეთი, ჩინეთი, გერმანია, ბრაზილია, უზბეკეთი, ტაჯიკეთი, ყაზახეთი, თურქმენეთი, მაკედონია პოლონეთი და სხვა.
აღიარება :

ციტირების ინდექსი 9