13 იან

გამოცდების განრიგი

ბაკალავრიატის სწავლების,  საგამოცდო სესია 2019-2020 სასწავლო წელი

4601-4635b ჯგუფი. 
4701-4790a ჯგუფი. 
4801-4890a ჯგუფი. 
4901-4990a ჯგუფი.
27 დეკ

წინასაახალწლო შეხვედრა

27 დეკემბერს 3 საათზე ჩატარდა    ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის თანამშრომელთა და სტუდენტებისათვის  დამდეგი 2020 წლის წინასაახალწლო შეხვედრა ზეიმი, რომელიც ასევე მოიცავდა  ლაშა თაბუკაშვილის პიესის „დარაბებს მიღმა გაზაფხულია“ სპექტაკლის ჩვენებას
სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ორგანული ქიმია


ელიზბარი ელიზბარაშვილი

დოქტორი
მოწვეული პროფესორი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
3 სართული, ოთახი 302

მობ : 593-35 75 38
ელფოსტა : elizbarashvili@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი
კვალიფიკაცია :

ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი (ორგანული ქიმია) – თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
22 მარტი, 2006
დისერტაცია: „აზო, აზომეთინურიდაპირიდონულიჯგუფისშემცველიფუნქციურისაღებრებისსინთეზიდაკვლევა“
კონსულტანტი: პროფ. გ. ჭირაქაძე, პროფ. შ. სამსონია

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი (ორგანული ქიმია)– თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
16 დეკემბერი, 1998
დისერტაცია: „ზოგიერთი აზოსაღებრის არატრადიციული მეთოდით მიღება და მდგრადობის შესწავლა“
ხელ–ლი: პროფ. გ. ჭირაქაძე

ინჟინერ–ქიმიკოს–ტექნოლოგი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
18 ივნისი, 1993
თემა: „ო–ტრიმეთილსილილსოქსიფენილაზო–2–ნაფთოლის სინთეზი და საამქროს დაგეგმარება 15000 კგ/წელი წარმადობით“
ხელ–ლი: პროფ. გ. ჭირაქაძე
პუბლიკაციები :

38 სტატია, 43 კონფერენციის თეზისი, 1 პატენტი, 7 სახელმძღვანელო , 6 ელექტრონული წიგნი (სრული ნუსხა მოცემულია დანართის სახით)
კვლევის სფერო :

• რამოდენიმეპირიდონისრგოლისშემცველიფლოურესცენსიულისაღებრების სინთეზი, თვისებების შესწავლა და გამოყენება დეფექტროსკოპიაში

• ეგზოციკლურიდაციკლურიაზომეთინურისაღებრებისსინთეზი, თვისებებიდაგამოყენება

• ფოტოანიზოტროპულითვისებებისმქონესაღებრებისსინთეზი, თვისებების კვლევა და გამოყენება ოპტიკური დამამახსოვრებელ მოწყობილობებში

• ახალიაზოსაღებრებისსინთეზიფაზათშორისიკატალიზისპირობებში

• ორიანმეტიაქტიურიცენტრისმქონეახალიფაზათშორისიკატალიზატორები

• სხვადასხვაკლასისსაღებრებისმდგრადობისშესწავლაოზონისზემოქმედებისმიმარ, ოზონისდოზიმეტრია
სამუშაო გამოცდილება :

01.05-2013- დღემდის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ქიმიისა და მოლეკულური ინჟინერიის ორგანულ და მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

04.2012-11-2012 შპს „ბერტას“ ტექნოლოგიური დეპარტამენტის უფროსი

11.2011–04.2012– საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებათა სამინისტროს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ქიმიის კონსულტანტი

05.2006 - დღემდის პროფესორი,ორგანული ქიმიის კათედრა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

03.2007 –02.2011 სტუ–ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელი

02.2007 – 03.2007 სტუ–ს ქიმიური ტექნოლოგიისადა მეტალურგიის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

01.1999- 05.2006 დოცენტი, ორგანული ქიმიის კათედრა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

09.2000- 05.2006 დოცენტი, არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიისა და საყოფაცხოვრებო მასალების ქიმიის კათედრა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

11.1992- 01.1999 უფ. ლაბორანტი, ორგანული ქიმიის კათედრა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მიღებული ჯილდოები :

2000 ჯ.სოროსისგრანტი
1993-1994 ჯ.სოროსისასპირანტი
1992 პირველიპრემია (პირველიღიაკონფერენციაორგანულქიმიაში, თსუ)
საერთაშორისო კონტაქტები :

აშშ, საბერძნეთი, თურქეთი, ირანი, ინდოეთი, მალაიზია, ინდონეზია, ავსტრალია, პაკისტანი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსეთი, ჩინეთი, გერმანია, ბრაზილია, უზბეკეთი, ტაჯიკეთი, ყაზახეთი, თურქმენეთი, მაკედონია პოლონეთი და სხვა.
აღიარება :

ციტირების ინდექსი 9