რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიის დეპარტამენტი


ნონა ბოლქვაძე

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 505

მობ : 599-70 75 32
ტელ : 2-06 517 67
შიდა : 6032
ელფოსტა : nona.aia@rambler.ru
განათლება :

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; ორგანულ ნივთიერებათა ქიმიური ტექნოლოგია-1980-1985 წწ
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასპირანტურა - 1988-1991 წწ.
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ - ქიმიკოს- ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

1. Р.А. Алиева. В.И. Марданова. Г. В. Цинцадзе . Определение констант устоичивости комплексов некоторых металлов с азопроизводными ацетилацетона Химический журнал Грузии 2011 г т.11. 3 с. 279-280


2. Р.А. Алиева. В.И. Марданова. Г. В. Цинцадзе. Т.Н. Тусиашвили. Определение констант устоичивости комплексов некоторых переходных металлов с азопроизводными ацетилацетона Химический журнал Грузии 2011 г т.11. 2 с. 259-260


3. Г. В. Цинцадзе. Т.Н. Тусиашвили... Концентрирование меди хелатообразующим сорбентом с фрагментами тиосемикарбазида в анализе сточных вод Химический журнал Грузии 2012 г т.12. 2 с. 141-143


4. Г. В. Цинцадзе. Р.А. Алиева. . Т.Н. Тусиашвили.... Спектрофотометрическое исследование взаимодействия в системе молибден-2-3-4- триокси-4-сульфоазонафтол- гидрофоные амины


5. მ. მაისურაძე; გ. უგულავა; ნ. გახოკიძე....ბენზოთიოფენფურობენზო ტრიაზოლების აცეტილწარმოებულები//საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013 წ. ტ. 13. 1. გვ. 178-181
6. M.Maisuradze; G. Phalavandishvili; M. Matnadze... Some New Derivatives of 3H- benzo(b) Furobenzotriazole//Jurnal Chemistry and Chemical Engineering. USA. vol.7 2013


7. მ. ცინცაძე; გ. ცინცაძე. ქიმიის ისტორია (უძველესი დროიდან მეთვრამეტე საუკუნემდე) ნაწ. 1; გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ თბილისი, 2009 წ.
კვლევის სფერო :

კოორდიანციული ნაერთების ქიმია
ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების ქიმია
ქიმიის ისტორია
სამუშაო გამოცდილება :

1986-1989 წწ-სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი „სხივი“
1992-2002 წწ -სტუ-ის ორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიის კათედრა; უმცროსი მეცნიე-თანამშრომელი
2002-2004 წწ. სტუ-ის ზოგადი და ბიოარაორგანული ქიმიის კათედრა, უფროსი მასწავლებელი
2004-2006 წწ- სტუ-ის ზოგადი და ბიოარაორგანული ქიმიის კათედრა, დოცენტი
2006-2007 წწ- სტუ-ის ზოგადი და ბიოარაორგანული ქიმიის კათედრა, ასოცირებული პროფესორი
2007 წლიდან დღემდე სტუ-ის ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ასოცრებული პროფესორი
საერთაშორისო კონტაქტები :

ესპანეთი, მადრიდი- საერთაშორისო სკოლა „ასენტო ესპანოლ“ (2006 წლიდან)
ესპანეთი, გრანადა- საერთაშორისო სკოლა „ელესე“ (2010 წლიდან)
დიდი ბრიტანეთი, ლონდონი - ინგლისური ენის საერთაშორისო ცენტრი (2010 წლიდან)
IEARN (International Education and Resource Network)-ის საერთაშორისო კონფერენციები (2007 წელი - ეგვიპტე; 2009 წელი-იფრანი- მაროკო; 2010 წელი-კანადა; 2013 წელი-ქატარი)