რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური ქიმია


მაია ცინცაძე

ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული, ჰყავს ერთი შვილი.

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 507

მობ : 593-31 16 53
ტელ : 2-38 45 55
შიდა : 6503
ელფოსტა : m.tsintsadze@gtu.ge
განათლება :

საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი; ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი; ძირითადი ორგანული და ნავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია
კვალიფიკაცია :

ინჟინერი-ქიმიკოსი-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 222 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 33 სახელმძღვანელო და 6 მონოგრაფია. ავტორია 2 პატენტის.
ზოგიერთი სამეცნიერო სტატია:


1. გ.ცინცაძე, მ.ცინცაძე, ვ.სერგიენკო -მეტალთა კოორდინაციული ნაერთები აცეტონის აცილჰიდრაზონთან და იზოთიოციანატურ ჯგუფებთან. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია. კრისტალოგრაფია. N6. 1996.(რუსულენაზე).

2. გ.ცინცაძე, თ.წივწივაძე, ი.სიმონოვი, ლ.ნაფეტვარიძე, მ.ცინცაძე, ლ.ბერეჟიანი - დი-µ-ქლორო-ბის-ქლორო-აქვა-1-ეთილ-2,3-ბის-(N-მეთილკარბამოილ)-კადმიუმის კრისტალური სტრუქტურა. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია. არაორგანული ქიმიის ჟურნალი. ტ.42, N11. 1997. (რუსულ ენაზე)

3. მ.ცინცაძე, დ. ლოჩოშვილი, გ.ცინცაძე - ამიდებთან ლითონების კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის ქვანტურ-ქიმიური გამოთვლა. I. პროპიონამიდი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.10, N3. 2010. გვ. 268-271.

4. მ.ცინცაძე, დ. ლოჩოშვილი, ა.მამულაშვილი, გ.ცინცაძე - ამიდებთან ლითონების კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის ქვანტურ-ქიმიური გამოთვლა. III. ბენზამიდი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.10, N3. 2010. გვ. 276-279.

5. მ.ცინცაძე, რ.ალიევა, კ.აგაევა, ფ.ჩირაგოვი - ტყვია(II)-ის კომპლექსწარმოქმნის უნარის შესწავლა ბის-[2,3,4-ტრიჰიდროქსი]ბენზიდინთან დიანტიპირილპროპილმეთანის თანაობისას. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.10, N2. 2010. გვ. 140-143.

6. M.Tsintsadze, J.kereselidze Quantum-Chemical Study of the Solvent Effect on the Formation Ability of Complexes Acetamide and N,N-Dimethylacetamide with Metals. Bulletin Georgian National Academy of Sciences. vol.5, N1. 2011. p.55-57

7. ნ.თაბუაშვილი, მ.ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია, თ.გიორგაძე
მანგანუმის(II), კობალტის(II) და ნიკელის(II) სხვადასხვალიგანდიანი (ორთო-ამინომეთილპირიდინი, ჰიდრაზონი, ქლორიდი) კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და შთანთქმის ინფრაწითელის სპექტრები.
საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.12, N1. 2012. გვ. 24-27.

8. მ.ცინცაძე, ა.მამულაშვილი, თ.გიორგაძე, დ.ლოჩოშვილი, გ.ცინცაძე
ციანატმჟავას ელექტრონულ სტრუქტურაზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ-ქიმიური გამოკვლევა.
საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.12, N2. 2012. გვ. 144-148

9. მ.ცინცაძე, მ.ჭანტურია, ი.შარია, დ.გულბანი, მ.კერესელიძე, ლ. სხირტლაძე, მ.აბაშიძე
პარა-აცეტილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოლიჰიდრაზიდთან (პააბაინჰ)მანგანუმის(II), კობალტის(II), ნიკელის (II), სპილენძის(II), თუთიისა და კადმიუმის ქლორიდების შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები.
საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ. 12, N2. 2012 გვ. 133-136

10. გ.ცინცაძე, ჯ.კერესელიძე, მ.ცინცაძე
თუთიის ზოგიერთ ამიდთან კომპლექსნაერთების წარმოქმნის უნარის კვანტურ-ქიმიური შესწავლა.
საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ. 12, N2. 2012 გვ. 131-132.
კვლევის სფერო :

ბიოლოგიურად აქტიური კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი, მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების და ბიოლოგიური აქტივობის კვლევა.
სამუშაო გამოცდილება :

1984 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
”სილიკატი” უმცროსი მეცნიერ-მუშაკი

1984-1987 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
ანალიზური ქიმიის კათერდა, ასპირანტი

1987-1989 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
ანალიზური ქიმიის კათერდა, ასისტენტი

1989-1990 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
ანალიზური ქიმიის კათერდა, უფროსი მასწავლებელი

1990-1997 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
ანალიზური ქიმიის კათერდა, დოცენტი

1997-2004 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ანალიზური ქიმიის კათერდა, პროფესორი

2004 – 2006 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ზოგადი ქიმიის დეპარტამენტის უფროსი

2006-2009 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური ქიმიის მიმართულების ხელმძღვანელი
სრული პროფესორი

2009-დღემდე ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, სრული პროფესორი
მიღებული ჯილდოები :

ღირსების ორდენი
აღიარება :

რუსეთის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი