რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური ქიმია


თენგიზი წივწივაძე

ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული, ჰყავს ქალ-ვაჟი და ორი შვილიშვილი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
1 სართული, ოთახი 102

მობ : 599-37 99 37
ტელ : 2-91 55 44
განათლება :

1969 წელს დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი.
1975 წელს მიენიჭა ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი.
1995 წელს მიენიჭა ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი.
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 250-ზე მეტი სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 12 სახელმძღვანელო, 5 მონოგრაფია, მიღებული აქვს 4 პატენტი.

1. პათოგენურ მიკროორგანიზმებზე ვერცხლის იონთა ანტიმიკრობული მოქმედების მექანიზმის შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი 10(3), 2010, გვ. 361-364.

2. ბიოლოგიურად აქტიური ახალი თაობის სამკურნალო-პროფილაქტიკური კვების დანამატები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ტომი 36, #4, 2010, გვ. 474-482.

3. თჰე შციენტისტ ჭჰო Hას Oუტსტრიპპედ Hის თიმე. Aდვანცედ Bიოლოგიცალლყ Aცტივე Pოლყფუნცტიონალ ჩომპოუნდს ანდ ჩომპოსიტეს. Hეალტ ჩულტურალ Hერიტაგე ანდ Eნვირონმენტალ Pროტეცტიონ.
Eნვირონმენტალ შციენცე, Eნგინეერინგ ანდ თეცჰნოლოგყ შერიეს. Nოვა შციენცე Pუბლისჰერს, Iნც. Nეწ Yორკ, 2011, პ0. 319-330.

4. თჰე პლაცე ანდ ტჰე პარტ ოფ Gეორგია ინ თჰე წორლდ პროდუცტიონ ოფ ფოოდ სტუფფს, ფეედ ანდ ფოოდ ცონცენტრატეს უნდერ ტჰე ცონდიტიონს ოფ ტჰე გლობალ ცლიმატე ცჰანგე. Gეორგიან Eნგინეერინგ Nეწს. #1, 2011, პ. 137-140.

5. Новые консерванты и стабилизаторы для хлебопекарной промышленности. Государственный университет Акакия Церетели. Международная научно-практическая конференция ,,Иновационные технологии и защита окружающей среды”. Сборник трудов, 2012, Кутаиси, стр. 409-412.
კვლევის სფერო :

ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების მიღება, ფიზიკურ-ქიმიური და ბიოლოგიური თვისებების შესწავლა და მიღებული შედეგების პრაქტიკული გამოყენება.
სამუშაო გამოცდილება :

1979 წლიდან ეწევა პედაგოგიურ-სამეცნიერო საქმიანობას საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიიდსა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ასისტენტის, დოცენტის, ხოლო 1992 წლიდან კონკურსით დაკავებულ პროფესორის თანამდებობაზე.
2005 წლიდან არის ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა კვლევის სამეცნიერო ცენტრის ხელმძღვანელი.
1992-1993 წლებში იყო საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახ. უნივერსიტეტის რექტორი.
მიღებული ჯილდოები :

ღირსების მედალი
აღიარება :

საქართველოს საინჟინრო მეცნიერებათა აკადემიის წევრი (აკადემიკოსი).
ნიუ-იორკის (აშშ) მეცნიერებათა აკადემიის წევრი.
საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში.
გამომცემლობა ,,მესხეთის“ პრემიის ლაურეატი უმაღლესი სასწავლებლების საუკეთესო სახელმძღვანელოსთვის ,,ზოგადი ქიმია“.