რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიის დეპარტამენტი


ნინო კილასონია

დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 502

მობ : 599-72 11 67
ტელ : 2-36 40 68
შიდა : 60-35
ელფოსტა : ninokilas@gmail.com
განათლება :

1992 წ- დაამათავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
2006 წ-მიენიჭა მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
კვალიფიკაცია :

ინჟინერი-ქიმიკოსი-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 47 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 9 სახელმძღვანელო და 1 მონოგრაფია.
კვლევის სფერო :

ბიოლოგიურად აქტიური კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი, მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების და ბიოლოგიური აქტივობის კვლევა.
სამუშაო გამოცდილება :

1992-1997-სტუ ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრის უფროსი ლაბორანტი
1997-2003 - ასისტენტი იმავე კათედრაზე
2003-2006-უფროსი მასწავლებელი იმავე კათედრაზე
2006-2009 - ასისტენტ-პროფესორი ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტში
2009-დღემდე - ასოცირებული პროფესორი ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტში