რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური ქიმია


გულნარა მანველიძე

დოქტორი
მოწვეული ასოც. პროფესორი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 502

მობ : 595-96 03 29
ტელ : 2-29 09 04
შიდა : 60-35
ელფოსტა : g.manvelidze@gtu.ge
განათლება :

1956 წელს - დაამთავრა თბილისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
1981 წელს - მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
2006 წელს - მიენიჭა ასოცირებული პროფესორის წოდება
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 8 სახელმძღვანელო, 1 მონოგრაფია, 35-ზე მეტი სამეცნიერო შრომა
კვლევის სფერო :

d-ელემენტების კოორდინაციული ნაერთები
სამუშაო გამოცდილება :

სასწავლო კურსისი დასახელება: (პროფესიული, ბაკალავრიატი,) ზოგადი ქიმია, არაორგანული ქიმია, კოორდინაციული ქიმია