რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური ქიმია


ნელი მაისურაძე

დოქტორი
მოწვეული ასოც. პროფესორი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 502

მობ : 599-33 47 67
ტელ : 2-33 47 67
შიდა : 60-35
განათლება :

1961 წელს - დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
1979 წელს - მიენიჭა ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
2006 წელს - მიენიჭა ასოცირებული პროფესორის წოდება
კვალიფიკაცია :

ქიმიკოსი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 5 სახელმძღვანელო, 40-ზე მეტი შრომა
კვლევის სფერო :

F და d ელემენტების კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და გამოკვლევა
სამუშაო გამოცდილება :

სასწავლო კურსისი დასახელება: (პროფესიული, ბაკალავრიატი,) ზოგადი ქიმია, არაორგანული ქიმია, კოორდინაციული ქიმია