რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ბიონანო სამედიცინო, კერამიკული და პოლიმერული კომპოზიტების ტექნოლოგია, ინსპექცია, კონტროლი

დეკანატი

ფაკულტეტის სათათბიროს მდივანი


მაია მშვილდაძე

დეკანის მოადგილე

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დასაოჯახებელი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
მე-10 კორპუსი
4 სართული, ოთახი 402

მობ : 599-980504
ტელ : 2-337325
შიდა : 67-20
ელფოსტა : maia_mshvildadze@gtu.ge
განათლება :

1984-1989წწ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი,
მჭიდა მასალების ქიმიური ტექნოლოგია,
კვალიფიკაცია- ინჟინერ-ქიმიკოს -ტექნოლოგი,

1989-1992 წწ ასპირანტურა
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი,
ფიზიკური ქიმია
აკად. ხარისხი- ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

8 - სახელმძღვანელო (დამხმარე)
46 - სტატია
13 - კონფერენცია
2 - გრანტები
სამუშაო გამოცდილება :

2017 წლიდან - დღემდე. სტუ, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის
დეკანის მოადგილე

2016 -2017 სტუ, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის
ფაკულტეტის დეკანის მ/შ

2013 წლიდან - დღემდე. სტუ, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი,
პროფესორი

2006- 2013 სტუ, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, ასოც. პროფესორი

2005 – 2016 სტუ, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

2002-2005 სტუ, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი-დეკანის მოადგილე

1997 - 2002 სტუ, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი -სასწავლო ნაწილის უფროსი

1993 - 1997 სტუ, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის სასწავლო- სამეცნიერო ინსტიტუტი - მეთოდისტი