11 მაი

ყურადღება!

2019-20 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში შუალედური გამოცდები, სამივე საფეხურზე, დისტანციურად (ონლაინ http://elearning.gtu.ge ), ჩატარდება 18-22 მაისის ჩათვლით!

შუასემესტრული გამოცდების ცხრილი.
01 მაი

პროფესორ-მასწავლებლების საყურადღებოდ!


შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი
გთავაზობთ შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქციას იმ საგნებში, რომელიც ცენტრალიზებულად არ ტარდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტესტირების ცენტრის მიერ.
შუალედური გამოცდის მომზადების პროცესი ორი ეტაპისაგან შედგება.
I ეტაპზე, 4 მაისის ჩათვლით, თითოეულმა პედაგოგმა, რომელიც გამოცდას ჩაატარებს, უნდა განსაზღვროს საგამოცდო დავალებების ვარიანტების რაოდენობა კონკრეტულ საგანში და ეს ინფორმაცია ასახოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრონული სწავლების პლატფორმაზე elearning.gtu.ge

შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი


სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიის დეპარტამენტი

ფაკულტეტის სათათბირო


რევაზი კლდიაშვილი

დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
1 სართული, ოთახი 102

მობ : 577-495025
ტელ : 2-33 25 51
ელფოსტა : rezo.kldiashvili@yahoo.com
განათლება :

1965 – 1971 წ - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის, ქიმიური და კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, ძირითადი ორგანული და ნავთობ - ქიმიური სინთეზის ტექნოლოგიის სპეციალობა, მიენიჭა - ინჟინერ - ტექნოლოგის კვალიფიკაცია. 1986 წ. - ქიმიურ მეცნიერებათა კანდიდატი/აკადემიური დოქტორი
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ - ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 94- ზე მეტი სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 13 სახელმძღვანელო და 4 მონოგრაფია. ავტორია 2 გამოგონების და 2 პატენტის 1. ბიოლოგიურად აქტიური ახალი თაობის სამკურნალო - პროფილაქტიკური კვების დანამატები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ტომი 36,N 4,2010,გვ.474-482 2. Syntesis phsicochemical proerties and biological activity of new sulfurcontaining organic ligands. 2-nd international Conference on orga¬nic chemistry Advances in Heterocyclic chemistry “ September 25-27, 2011, Tbilisi,Georgia. 3.ნატურალური ბუნებრივი კონსერვანტები კვების პროდუქტებში საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ,,მაცნე”, ბი¬ომე¬დი¬ცინის სერია, ტ.38, §3-4, გვ. 217-225, 2012 4.მცენარეულ ალკალოი¬დე¬ბთან კიბოს საწინააღმდეგო ბიოკოორდინაციული ნაერთების სინთეზი, აღნაგობა და თვისებები საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის. ,, მაცნე”, ქი¬მიის სერია, ტ.38, №4, გვ.317-324, 2012 წ
კვლევის სფერო :

ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების მიღება, ფიზიკურ-ქიმიური და ბიოლოგიური თვისებების შესწავლა და მიღებული შედეგების პრაქტიკული გამოყენება.
სამუშაო გამოცდილება :

1972-1988 საქ. მეცნ.აკადემიის პ. მელიქიშვილის სახ. ფიზიკური დაორგანული ქიმიის ინსტიტუტი, უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი 1988-1992 აკად. კ.ერისთავის სახ. ქირურგიის ინსტიტუტის ბიოპოლიმერების ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი 1992 - 2006 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტის დოცენტი
1998 – 2005წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის ცენტრის დირექტორი 2006 – 2009წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის, ასოცირებული პროფესორი 2009 წლიდან - დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის, სრული პროფესორი 1992 წლიდან დღემდე თბილისის პეტრე შოთაძის სახელობის სამედიცინო აკადემიის მოწვეული პროფესორი
მიღებული ჯილდოები :

2002 წ. საქართვლოს სახელმწიფო პრემია ლიტერატურის დარგში (დრამატურგია)
საერთაშორისო კონტაქტები :

1. 2009 წლიდან დღემდე არის აშშ-ს მეცნიერთა საპატიო საზოგადოების “Sigma Xi”-ს ნამდვილი წევრი, 2.2007წ.ევროპის გარემოს დაცვის ასოციაცია EAE ქ. გრადისკა (იტალია) გარემოს დაცვის საერთაშორისო პროექტის (ბიოპოლიმერული კვლევების მიმართულება)მონაწილე 3. 2004 -2008წ. იყო ევროპის ვაჭრობის, კომერციისა და მრეწველობის ეკონომიკური პალატის საერთაშორისო პროგრამა - ”ევროპული დახმარება - გარემოს დაცვის პროექტებს ” მონაწილე 4. 2005 წლიდან არის აშშ-ს პროგრამის SENCER -ის მონაწილე(“სამეცნიერო განათლება ახალი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის ამაღლებისათვის” ) პროექტის ფარგლებში კითხულობს ლექციებს თემებზე – “წყალი-ინფორმაცია-ჯანმრთელობა”და სხვა.
აღიარება :

საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპოდეტი საქართვლოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი.