რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიის დეპარტამენტი

ფაკულტეტის სათათბირო


რევაზი კლდიაშვილი

დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
1 სართული, ოთახი 102

მობ : 577-495025
ტელ : 2-33 25 51
ელფოსტა : rezo.kldiashvili@yahoo.com
განათლება :

1965 – 1971 წ - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის, ქიმიური და კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, ძირითადი ორგანული და ნავთობ - ქიმიური სინთეზის ტექნოლოგიის სპეციალობა, მიენიჭა - ინჟინერ - ტექნოლოგის კვალიფიკაცია. 1986 წ. - ქიმიურ მეცნიერებათა კანდიდატი/აკადემიური დოქტორი
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ - ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 94- ზე მეტი სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 13 სახელმძღვანელო და 4 მონოგრაფია. ავტორია 2 გამოგონების და 2 პატენტის 1. ბიოლოგიურად აქტიური ახალი თაობის სამკურნალო - პროფილაქტიკური კვების დანამატები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ტომი 36,N 4,2010,გვ.474-482 2. Syntesis phsicochemical proerties and biological activity of new sulfurcontaining organic ligands. 2-nd international Conference on orga¬nic chemistry Advances in Heterocyclic chemistry “ September 25-27, 2011, Tbilisi,Georgia. 3.ნატურალური ბუნებრივი კონსერვანტები კვების პროდუქტებში საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ,,მაცნე”, ბი¬ომე¬დი¬ცინის სერია, ტ.38, §3-4, გვ. 217-225, 2012 4.მცენარეულ ალკალოი¬დე¬ბთან კიბოს საწინააღმდეგო ბიოკოორდინაციული ნაერთების სინთეზი, აღნაგობა და თვისებები საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის. ,, მაცნე”, ქი¬მიის სერია, ტ.38, №4, გვ.317-324, 2012 წ
კვლევის სფერო :

ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების მიღება, ფიზიკურ-ქიმიური და ბიოლოგიური თვისებების შესწავლა და მიღებული შედეგების პრაქტიკული გამოყენება.
სამუშაო გამოცდილება :

1972-1988 საქ. მეცნ.აკადემიის პ. მელიქიშვილის სახ. ფიზიკური დაორგანული ქიმიის ინსტიტუტი, უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი 1988-1992 აკად. კ.ერისთავის სახ. ქირურგიის ინსტიტუტის ბიოპოლიმერების ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი 1992 - 2006 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტის დოცენტი
1998 – 2005წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის ცენტრის დირექტორი 2006 – 2009წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის, ასოცირებული პროფესორი 2009 წლიდან - დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის, სრული პროფესორი 1992 წლიდან დღემდე თბილისის პეტრე შოთაძის სახელობის სამედიცინო აკადემიის მოწვეული პროფესორი
მიღებული ჯილდოები :

2002 წ. საქართვლოს სახელმწიფო პრემია ლიტერატურის დარგში (დრამატურგია)
საერთაშორისო კონტაქტები :

1. 2009 წლიდან დღემდე არის აშშ-ს მეცნიერთა საპატიო საზოგადოების “Sigma Xi”-ს ნამდვილი წევრი, 2.2007წ.ევროპის გარემოს დაცვის ასოციაცია EAE ქ. გრადისკა (იტალია) გარემოს დაცვის საერთაშორისო პროექტის (ბიოპოლიმერული კვლევების მიმართულება)მონაწილე 3. 2004 -2008წ. იყო ევროპის ვაჭრობის, კომერციისა და მრეწველობის ეკონომიკური პალატის საერთაშორისო პროგრამა - ”ევროპული დახმარება - გარემოს დაცვის პროექტებს ” მონაწილე 4. 2005 წლიდან არის აშშ-ს პროგრამის SENCER -ის მონაწილე(“სამეცნიერო განათლება ახალი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის ამაღლებისათვის” ) პროექტის ფარგლებში კითხულობს ლექციებს თემებზე – “წყალი-ინფორმაცია-ჯანმრთელობა”და სხვა.
აღიარება :

საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპოდეტი საქართვლოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი.