რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
დეკანატი

კომპიუტერული ცენტრი


დომნა ნანობაშვილი

სპეციალისტი

ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
3 სართული

მობ : 595-507 807
ტელ : 2-34 30 92
შიდა : 63- 83
განათლება :

ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი