რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტი

მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების სასწავლო-სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორია


ირაკლი აბდუშელიშვილი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

აკადემიური დოქტორი
მოწვეული ასოც. პროფესორი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
10 კორპუსი
4 სართული

მობ : 593-97 90 98
ელფოსტა : abdushelishviliirakli@gmail.com
განათლება :

2000-2004 - ტექნიკური უნივერსიტეტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი ბაკალავრიატი სპეციალობით კომპოზიციური მასალები

2005-2007 - ტექნიკური უნივერსიტეტი ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი. მეტალურგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი

2007-2013 - სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: მაღალი სიმტკიცის უნაკერო მილების საწარმოებლად განკუთვნილი ფოლად 40АГФТ-ს კვლევა


სამუშაო გამოცდილება :

2005-წლიდან-დღემდე საქ. ტექნიკურ უნივერსიტეტი X სასწავლო კორპუსის კომენდანტი

2012 წლიდან-დღემდე საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობის და ლითონების დამუშავების გაერთიანებული ლაბორატორიების ხემძღვანელი

2016 წლიდან ასოცირებული პროფესორი (საათობრივი ანაზღაურებით) მასალათმცოდნეობის პროგრამაზე