რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების სასწავლო-სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორია


მარინა კაპანაძე

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი
მოწვეული პროფესორი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
მე-2 კორპუსი
4 სართული, ოთახი 403

მობ : 557-343315
შიდა : 6989
ელფოსტა : m.kapanadze@gtu.ge
განათლება :

1972-1977 - ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, მჭიდა მასალების ქიმიური ტექნოლოგია, ინჟინერ-ქიმიკოს ტექნოლოგის კვალიფიკაციით;

1999 - სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: ,,მინის ქიმია და ტექნოლოგია ძველ საქართველოში.”
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

მონოგრაფია 1
სახელმძღვანელო 6
სტატიები 43
კონფერენციები 17
კვლევის სფერო :

მინისა და კერამიკის ტექნოლოგია
სამუშაო გამოცდილება :

2011 წლიდან დღემდე - ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი; ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;
2005 -2009 წწ.-აგვისტომდე - სილიკატების ტექნოლოგიის კათედრის ასოცირებული პროფესორი.
1980-2005 წწ. - სილიკატების ტექნოლოგიის კათედრის უფროსი ლაბორანტი.
1977-1980 წწ. - სპი-ს ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტის ალკკ განთავისუფლებული მდივანი.