11 მაი

ყურადღება!

2019-20 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში შუალედური გამოცდები, სამივე საფეხურზე, დისტანციურად (ონლაინ http://elearning.gtu.ge ), ჩატარდება 18-22 მაისის ჩათვლით!

შუასემესტრული გამოცდების ცხრილი.
01 მაი

პროფესორ-მასწავლებლების საყურადღებოდ!


შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი
გთავაზობთ შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქციას იმ საგნებში, რომელიც ცენტრალიზებულად არ ტარდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტესტირების ცენტრის მიერ.
შუალედური გამოცდის მომზადების პროცესი ორი ეტაპისაგან შედგება.
I ეტაპზე, 4 მაისის ჩათვლით, თითოეულმა პედაგოგმა, რომელიც გამოცდას ჩაატარებს, უნდა განსაზღვროს საგამოცდო დავალებების ვარიანტების რაოდენობა კონკრეტულ საგანში და ეს ინფორმაცია ასახოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრონული სწავლების პლატფორმაზე elearning.gtu.ge

შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი


სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ფარმაციის დეპარტამენტი


ნანა შაშიაშვილი

ფარმაციის დოქტორის აკადემიური ხარისხი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
მე-2 კორპუსი
2 სართული

მობ : 577 93 50 94
ელფოსტა : nshashiashvili@moh.gov.ge
განათლება :

თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტი, ფარმაცევტული ფაკულტეტი. სპეციალობა-ფარმაცია, კვალიფიკაცია- პროვიზორი (1991-1996 წ.) დიპლომი აუN043948 (წარჩინებით)
სახელმწიფო სერტიფიკატი (ნებადართული სპეციალობა სპეციალობა-ფარმაცევტ-ორგანიზატორი), სერიაIა85 N001097
სამუშაო გამოცდილება :

2004 წლიდან დღემდე,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

2008 წლიდან-დღემდე,
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, სამედიცინო საქმიანობის სახ.რეგულირების სააგენტო

2004-2008
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, წამლის სააგენტო

1997-2006
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი

1996-1997
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, მცენარეთა წარმოების და ნატურალური ფარმაციის დეპარტამენტი


მიღებული ჯილდოები :

2016 წელი - მადლობის სიგელი განსაკუთრებული დამსახურებისთვის. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
2017 წელი - ღირსების სერტიფიკატი - საბაჟოს მსოფლიო ორგანიზაცია