რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ფარმაციის დეპარტამენტი


ნანა შაშიაშვილი

ფარმაციის დოქტორის აკადემიური ხარისხი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
მე-2 კორპუსი
2 სართული

მობ : 577 93 50 94
ელფოსტა : nshashiashvili@moh.gov.ge
განათლება :

თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტი, ფარმაცევტული ფაკულტეტი. სპეციალობა-ფარმაცია, კვალიფიკაცია- პროვიზორი (1991-1996 წ.) დიპლომი აუN043948 (წარჩინებით)
სახელმწიფო სერტიფიკატი (ნებადართული სპეციალობა სპეციალობა-ფარმაცევტ-ორგანიზატორი), სერიაIა85 N001097
სამუშაო გამოცდილება :

2004 წლიდან დღემდე,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

2008 წლიდან-დღემდე,
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, სამედიცინო საქმიანობის სახ.რეგულირების სააგენტო

2004-2008
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, წამლის სააგენტო

1997-2006
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი

1996-1997
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, მცენარეთა წარმოების და ნატურალური ფარმაციის დეპარტამენტი


მიღებული ჯილდოები :

2016 წელი - მადლობის სიგელი განსაკუთრებული დამსახურებისთვის. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
2017 წელი - ღირსების სერტიფიკატი - საბაჟოს მსოფლიო ორგანიზაცია