რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ფარმაციის დეპარტამენტი

ფარმაკოქიმია და ფარმაკოლოგია


ხათუნა მიშელაშვილი

აკადემიური დოქტორი
ასისტ. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
2 სართული

მობ : 599580630
ელფოსტა : kh.mishelashvili@gtu.ge
განათლება :

1993-2000წწ2003-2007წწ2011-2017წწ

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სამკურნალო ფაკულტეტი, სპეციალობა - ზოგადი პროფილის ექიმი, კვალიფიკაცია - ექიმი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისის დაუსწრებელი სწავლების ფაკულტეტი, კომპიუტერული ტექნოლოგიების ბაკალავრი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, დოქტორანტურა
სამუშაო გამოცდილება :

2004-2007 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფარმაკოლოგიისა და ფარმაციის კათედრა, უფროსი ლაბორანტი
2005-2012 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, მოწვეული სპეციალისტი
2007- 2012

2012-2017

2017- დან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, ლაბორატორიის გამგე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფარმაციის დეპარტამენტი, უფროსი მასწავლებელი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფარმაციის დეპარტამენტი, ასისტენტ-პროფესორი
მიღებული ჯილდოები :

1. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია-სამეცნიერო კვლევითი და სასწავლო საკონსულტაციო ცენტრი, მენეჯერთა და ბიზნესის ფაკულტეტი, სპეციალობა-საფინანსო და საკრედიტო საქმიანობა, კვალიფიკაცია-მენეჯერი, 1996.
2. საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო, სახელმწიფო სერტიფიკატი № 03136, ზოგადი პროფილის ექიმი - მკურნალი, 2000.
3. Iowa State University Center of Excellence in Teaching and Learning. Georgian Technical University PDC CETL. Teacher training program - Modern methodologies in teaching and learning, 2016.
4. Iowa State University Center of Excellence in Teaching and Learning. Georgian Technical University PDC CETL. Teacher training program - Professional orientation and career planning, 2016.
5. Iowa State University Center of Excellence in Teaching and Learning. Georgian Technical University PDC CETL. Teacher training program - Communication and cognition, 2017.