11 მაი

ყურადღება!

2019-20 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში შუალედური გამოცდები, სამივე საფეხურზე, დისტანციურად (ონლაინ http://elearning.gtu.ge ), ჩატარდება 18-22 მაისის ჩათვლით!

შუასემესტრული გამოცდების ცხრილი.
01 მაი

პროფესორ-მასწავლებლების საყურადღებოდ!


შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი
გთავაზობთ შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქციას იმ საგნებში, რომელიც ცენტრალიზებულად არ ტარდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტესტირების ცენტრის მიერ.
შუალედური გამოცდის მომზადების პროცესი ორი ეტაპისაგან შედგება.
I ეტაპზე, 4 მაისის ჩათვლით, თითოეულმა პედაგოგმა, რომელიც გამოცდას ჩაატარებს, უნდა განსაზღვროს საგამოცდო დავალებების ვარიანტების რაოდენობა კონკრეტულ საგანში და ეს ინფორმაცია ასახოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრონული სწავლების პლატფორმაზე elearning.gtu.ge

შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი


სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ფარმაციის დეპარტამენტი

ფარმაკოქიმია და ფარმაკოლოგია


ხათუნა მიშელაშვილი

აკადემიური დოქტორი
ასისტ. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
2 სართული

მობ : 599580630
ელფოსტა : kh.mishelashvili@gtu.ge
განათლება :

1993-2000წწ2003-2007წწ2011-2017წწ

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სამკურნალო ფაკულტეტი, სპეციალობა - ზოგადი პროფილის ექიმი, კვალიფიკაცია - ექიმი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისის დაუსწრებელი სწავლების ფაკულტეტი, კომპიუტერული ტექნოლოგიების ბაკალავრი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, დოქტორანტურა
სამუშაო გამოცდილება :

2004-2007 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფარმაკოლოგიისა და ფარმაციის კათედრა, უფროსი ლაბორანტი
2005-2012 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, მოწვეული სპეციალისტი
2007- 2012

2012-2017

2017- დან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, ლაბორატორიის გამგე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფარმაციის დეპარტამენტი, უფროსი მასწავლებელი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფარმაციის დეპარტამენტი, ასისტენტ-პროფესორი
მიღებული ჯილდოები :

1. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია-სამეცნიერო კვლევითი და სასწავლო საკონსულტაციო ცენტრი, მენეჯერთა და ბიზნესის ფაკულტეტი, სპეციალობა-საფინანსო და საკრედიტო საქმიანობა, კვალიფიკაცია-მენეჯერი, 1996.
2. საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო, სახელმწიფო სერტიფიკატი № 03136, ზოგადი პროფილის ექიმი - მკურნალი, 2000.
3. Iowa State University Center of Excellence in Teaching and Learning. Georgian Technical University PDC CETL. Teacher training program - Modern methodologies in teaching and learning, 2016.
4. Iowa State University Center of Excellence in Teaching and Learning. Georgian Technical University PDC CETL. Teacher training program - Professional orientation and career planning, 2016.
5. Iowa State University Center of Excellence in Teaching and Learning. Georgian Technical University PDC CETL. Teacher training program - Communication and cognition, 2017.