რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ფარმაციის დეპარტამენტი


ლიანა თარგამაძე

დოქტორი
ასისტ. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
2 სართული

ტელ : 2 986 965
ელფოსტა : targamadze.lika@yandex.ru
განათლება :

1992-1998 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
ექიმის კვალიფიკაცია

სამუშაო გამოცდილება :

2017 საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტი
სწავლებისა და მეცნიერების დეპარტამენტი
ჯგუფის უფროსი
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, ფარმაციის დეპარტამენტის ასისტენტი

2011-2016
საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტი
სწავლებისა და მეცნიერების დეპარტამენტი
მთავარი სპეციალისტი
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, ფარმაციის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი

2007-2009

საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტი
სწავლებისა და მეცნიერების დეპარტამენტი
უფროსი სპეციალისტი
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის, ფარმაციის დეპარტამენტის
უფროსი მასწავლებელი
მიღებული ჯილდოები :

შესავსებია
„Natural, Georgian raw vitamin complexes, development of technology“ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ტექნოლოგიასა და მომიჯნავე დარგებში“