რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური ქიმია


თამარი გიორგაძე

დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 502

მობ : 599-376855
ტელ : 2-364068
შიდა : 60-35
ელფოსტა : tamar-giorgadze@mail.ru
განათლება :

1988 წ- დაამათავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
2005 წ-მიენიჭა მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
კვალიფიკაცია :

ინჟინერი-ქიმიკოსი-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

გამოქვეყნებული აქვს 40 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 7 სახელმძღვანელო და 1 მონოგრაფია.
კვლევის სფერო :

ბიოლოგიურად აქტიური კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი, მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების და ბიოლოგიური აქტივობის კვლევა.
სამუშაო გამოცდილება :

1988-1992-სტუ ფილოსოფიის კათედრის ლაბორანტი
1992-1998 - უფროსი ლაბორანტი იმავე კათედრაზე
1998-2002- კომპლექსური ნაერთების სინთეზის სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორიის უფროსი ლაბორანტი
2002-2003 - ზოგადი და ბიოარაორგანული ქიმიის კათედრის ლაბორანტი
2003-2004 -ლაბორატორიის გამგე იმავე კათედრაზე
2004-2006 -უფროსი ლაბორანტი იმავე კათედრაზე
2006-2007-ასოცირებული პროფესორი იმავე კათედრაზე
2007-2009-ასოცირებული პროფესორი ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტში
2009-დღემდე - ასოცირებული პროფესორი ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტში