რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ფარმაციის დეპარტამენტი


მარიამ ნიშნიანიძე

აკადემიური დოქტორი
ასისტ. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
2 სართული

შიდა : 599 113570
ელფოსტა : nishnianidze.maka@gmail.com
განათლება :

1992-1998წწ

2011–2017წწ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქიმიის ფაკულტეტი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტი, დოქტორანტურა.

სამუშაო გამოცდილება :

2001 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფარმაციის დეპარტამენტი, უფროსი ლაბორანტი.

2011-2017

2017-დან
უფროსი მასწავლებელი.

ასისტენტ პროფესორი.
მიღებული ჯილდოები :

. Iowa State University Center of Excellence in Teaching and Learning. Georgian Technical University PDC CETL, Teacher training program – Professional orientation and career planning, 2016.
. Ivane Javaxishvili Tbilisi State University. Rafael Agladze Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry. Certificate of Participation. Modern Researches and Prospects of their Uze in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields. 2016.