რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი


ნათია ოჩხიკიძე

დოქტორი
ასისტ. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი


მობ : 599 582830
ელფოსტა : n.ochxikidze@yahoo.com
განათლება :

2011 წ.


2009-2011 წ.


2004-2005 წ.

1999-2003 წ. მეცნიერებათა ფილოსოფიის დოქტორის ქიმიაში. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
მაგისტრი ხარისხი. ბიზნეს ადმინისტრირება, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
მაგისტრი ხარისხი.ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
ბაკალავრის ხარისხი. ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლო¬გიის ფაკულტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

სამუშაო გამოცდილება :

2017 - დღემდე ასისტენტ პროფესორი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
2016 - დღემდე მოწვეული ლექტორი, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი.
2014 - დღემდე მეცნიერ თანამშრომელი, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი.
2012 - 2013 წ. პოსტდოკტორის პოზიცია, ქიმიური ინჟინერიის და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აშშ.
2011 - 2012 წ. მკვლევარი, სამედიცინო პოლიმერული მასალების ინსტიტუტი, ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
2008 - 20011 წ.
დოქტორანტი, სამედიცინო პოლიმერებისა და ბიომასალების კვლებიტი ცენტრი, სტუ
მიღებული ჯილდოები :

2014 - დღემდე.
15. 10. 2015 წ.
საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციის წევრი.
მიწვეული მომხსენებელი. UNICEF/USAID დონორობით, ასოციაცია ათინათი, პროექტი - "ახალგაზრდების ჩარტულობა და განვითარება".