11 მაი

ყურადღება!

2019-20 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში შუალედური გამოცდები, სამივე საფეხურზე, დისტანციურად (ონლაინ http://elearning.gtu.ge ), ჩატარდება 18-22 მაისის ჩათვლით!

შუასემესტრული გამოცდების ცხრილი.
01 მაი

პროფესორ-მასწავლებლების საყურადღებოდ!


შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი
გთავაზობთ შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქციას იმ საგნებში, რომელიც ცენტრალიზებულად არ ტარდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტესტირების ცენტრის მიერ.
შუალედური გამოცდის მომზადების პროცესი ორი ეტაპისაგან შედგება.
I ეტაპზე, 4 მაისის ჩათვლით, თითოეულმა პედაგოგმა, რომელიც გამოცდას ჩაატარებს, უნდა განსაზღვროს საგამოცდო დავალებების ვარიანტების რაოდენობა კონკრეტულ საგანში და ეს ინფორმაცია ასახოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრონული სწავლების პლატფორმაზე elearning.gtu.ge

შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი


სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტი


ნუგზარ ხიდაშელი

პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
10 კორპუსი
7 სართული, ოთახი 703

მობ : 555 26 15 36
შიდა : 67-11
ელფოსტა : khidly@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-მეტალურგი
პუბლიკაციები :

საერთო რაოდენობა - 57:
1. N.Khidasheli, E.Kutelia, O.Tsurtsumia, Oxidation of the austempered deformable ductile iron, Gordon Research Conferences, High Temperature Corrosion, Colby Sawyer College, New London, New Hampshire, USA, 21 - 26 July 2013 ;
2. N.Khidasheli, G.Beradze, G.Khvichia , Effect of Heat Treatment on Structure of Low-silicon aluminium Cast Iron, Scientific Journal of IFToMM “Problems of Mechanics”. Tbilisi, 2012, N 4(49), pp.93-98;
3. E.Kutelia, N.Khidasheli, O.Tsurtsumia, G.Beradze, The contact fatigue and the wear of DADI class aluminum cast iron, Procedia Engineering, Amsterdam, Netherlands,
Volume 2, Issue 1, April 2010, Pages 1219-1224;
4. N.Khidasheli, G.Beradze, I.Kvirikadze,Influence of treatments processing of the structural characteristics deformable bainitic cast iron, Metallurgy of Machinery Building, N2, 2009, c.18-21;
5. E.Kutelia, N.Khidasheli, G.Beradze, A.Qafarov, S.I.Bakhtiyarov , New Deformable Austemperoing Ductile Irons (DADI) as an Efficient Material for Substitution of Critical Parts of Oil Well Equipment Made from Quality Stell , NACE International – C0RROSION 2008, Conference;
6. E.Kutelia, N.Khidasheli, S.I. Bakhtiyarov, Effectiveness of Hot Plastic Deformation and Austempering Combinations for the Gears Manufacturing from ADI, ASM Heat Treating Society Conference & Exposition. 17-19 September, 2007, Detroit, Michigan, USA;
7. N.Khidasheli, E.Kutelia, S. Bakhtiyarov, K.Demirkiran, Influence of Thermo-Mechanical and Isothermal Treatments on the wear of ADI During Dry Friction, Proceeding of the 13th International Metallurgy-Materials Congress, 09-11 November 2006, Istanbul, Turkey, pp. 326-337.;
8. N.Khidasheli, V.Kopaleishvili, I.Kashakashvili, Elaboration of Iron Based Hydrogen Accumulating Alloys, Sohn international symposium on Advanced Processing of Metals and Materials , August 27-31, 2006 Catamaran Resort San Diego, California , USA
9. N.Khidasheli, E.Kutelia, S.Bakhtiyarov, Effect of high-temperature thermo-mechanical treatments and multi-step austempering processes on LCF of ADI, 9th International Fatigue Congress, May 14-19 2006, Atlanta, Georgia,USA;
10. N. Khidasheli, G.Beradze, E. Miminoshvili, E. Kutelia,T. Eterashvili, Peculiarities of destruction of the deformed cast irons in dependence of type of thermal treatment, Key Engeneering Materials, Zurich, Switzerlan Vols. 251-252 (2003), pp. 405-408;
11. N.Khidasheli, T. Eterashvili, E.Kutelia, Low Cycle Fatigue of Deformed and Austempered Ductile Iron, Proceedings of the 5th International Conference on Low Cycle Fatigue - LCF 5, 9-11 September 2003, Berlin, Germany, pp. 63-66.;
კვლევის სფერო :

მაღალმტკიცე თუჯების მიღების ტექნოლოგიები; თერმო- მექანიკური დამუშჰავება; დაღლილობა და ცვეთამედეგობა; ბიენიტური თუჯები.
სამუშაო გამოცდილება :

2013 წლიდან-დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, სრული პროფესორი;
2006 – 2013 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი;
1993 – 2006 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი, მასალების მიღებისა და გადამუშავების მიმართულების დოცენტი;
1986 – 1993 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი, მასალების მიღებისა და გადამუშავების მიმართულების ასისტენტი;