რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტი


ნუგზარ ხიდაშელი

პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
10 კორპუსი
7 სართული, ოთახი 703

მობ : 555 26 15 36
შიდა : 67-11
ელფოსტა : khidly@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-მეტალურგი
პუბლიკაციები :

საერთო რაოდენობა - 57:
1. N.Khidasheli, E.Kutelia, O.Tsurtsumia, Oxidation of the austempered deformable ductile iron, Gordon Research Conferences, High Temperature Corrosion, Colby Sawyer College, New London, New Hampshire, USA, 21 - 26 July 2013 ;
2. N.Khidasheli, G.Beradze, G.Khvichia , Effect of Heat Treatment on Structure of Low-silicon aluminium Cast Iron, Scientific Journal of IFToMM “Problems of Mechanics”. Tbilisi, 2012, N 4(49), pp.93-98;
3. E.Kutelia, N.Khidasheli, O.Tsurtsumia, G.Beradze, The contact fatigue and the wear of DADI class aluminum cast iron, Procedia Engineering, Amsterdam, Netherlands,
Volume 2, Issue 1, April 2010, Pages 1219-1224;
4. N.Khidasheli, G.Beradze, I.Kvirikadze,Influence of treatments processing of the structural characteristics deformable bainitic cast iron, Metallurgy of Machinery Building, N2, 2009, c.18-21;
5. E.Kutelia, N.Khidasheli, G.Beradze, A.Qafarov, S.I.Bakhtiyarov , New Deformable Austemperoing Ductile Irons (DADI) as an Efficient Material for Substitution of Critical Parts of Oil Well Equipment Made from Quality Stell , NACE International – C0RROSION 2008, Conference;
6. E.Kutelia, N.Khidasheli, S.I. Bakhtiyarov, Effectiveness of Hot Plastic Deformation and Austempering Combinations for the Gears Manufacturing from ADI, ASM Heat Treating Society Conference & Exposition. 17-19 September, 2007, Detroit, Michigan, USA;
7. N.Khidasheli, E.Kutelia, S. Bakhtiyarov, K.Demirkiran, Influence of Thermo-Mechanical and Isothermal Treatments on the wear of ADI During Dry Friction, Proceeding of the 13th International Metallurgy-Materials Congress, 09-11 November 2006, Istanbul, Turkey, pp. 326-337.;
8. N.Khidasheli, V.Kopaleishvili, I.Kashakashvili, Elaboration of Iron Based Hydrogen Accumulating Alloys, Sohn international symposium on Advanced Processing of Metals and Materials , August 27-31, 2006 Catamaran Resort San Diego, California , USA
9. N.Khidasheli, E.Kutelia, S.Bakhtiyarov, Effect of high-temperature thermo-mechanical treatments and multi-step austempering processes on LCF of ADI, 9th International Fatigue Congress, May 14-19 2006, Atlanta, Georgia,USA;
10. N. Khidasheli, G.Beradze, E. Miminoshvili, E. Kutelia,T. Eterashvili, Peculiarities of destruction of the deformed cast irons in dependence of type of thermal treatment, Key Engeneering Materials, Zurich, Switzerlan Vols. 251-252 (2003), pp. 405-408;
11. N.Khidasheli, T. Eterashvili, E.Kutelia, Low Cycle Fatigue of Deformed and Austempered Ductile Iron, Proceedings of the 5th International Conference on Low Cycle Fatigue - LCF 5, 9-11 September 2003, Berlin, Germany, pp. 63-66.;
კვლევის სფერო :

მაღალმტკიცე თუჯების მიღების ტექნოლოგიები; თერმო- მექანიკური დამუშჰავება; დაღლილობა და ცვეთამედეგობა; ბიენიტური თუჯები.
სამუშაო გამოცდილება :

2013 წლიდან-დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, სრული პროფესორი;
2006 – 2013 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი;
1993 – 2006 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი, მასალების მიღებისა და გადამუშავების მიმართულების დოცენტი;
1986 – 1993 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი, მასალების მიღებისა და გადამუშავების მიმართულების ასისტენტი;