რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიის დეპარტამენტი


თამარი ედილაშვილი

დოქტორი
ასისტ. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი

განათლება :

1981 წელს დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
2009 წელს მიენიჭა დოქტორის აკადემიური ხარისხი
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ ქიმიკოს-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

14 სამეცნიერო ნაშრომი
კვლევის სფერო :

კორდინაციული ქიმიის განვითარების ისტორია საქართველოში
სამუშაო გამოცდილება :

სპი, სასარგებლო წიაღისეულის საბადოთა დამუშავების კათედრა, ინჟინერი სამეურნეო თემაზე, 1982-1984 წწ.
სპი, ავტომობილების, შიგაწვის ძრავებისა და საწვავ-საპოხი მასალების კათედრა, უფროსი ლაბორანტი, 1984-1988 წწ.
სპი, ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრა, უფროსი ლაბორანტი, 1988-2006 წწ.
სტუ, ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური ქიმიის მიმართულება, ლაბორანტი,2006-2009წწ.
სტუ, ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური ქიმიის მიმართულება, ასისტენტ-პროფესორი, 2009-2013 წწ