რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტი


ზურაბ საბაშვილი

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
მე-10 კორპუსი
7 სართული, ოთახი 719

მობ : 599565392
ტელ : 2-321119
შიდა : 64-50
ელფოსტა : z_sabashvili@gtu.ge
განათლება :

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფიზიკის ფაკულტეტი. სპეციალიზაცია ფიზიკური ჰიდროდინამიკა.
1978-1983 წწ.
კვალიფიკაცია :

ფიზიკოსი-პედაგოგი
პუბლიკაციები :

37 სამეცნიერო ნაშრომი, 1 გამოგონება და 1დამხმარე სახელმძღვანელო.
კვლევის სფერო :

პლაზმური ტექნოლოგიები
სამუშაო გამოცდილება :

2006 წლიდან-დღემდე-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ასოც. პროფესორი.
1997 -2006 წწ.- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. დოცენტი
1996-1997 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ასისტენტი
1992-1996 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ასისტენტი (შეთავსებით 0,5 ს.ე.-ზე)
1993-1994 წწ.-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
1987-1993 წწ.- საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
1983-1987წწ- ელექტროშედუღების სრულიად საკავშირო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი.
უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
მიღებული ჯილდოები :

მესამე პრემია საქართველოს რკინიგზისმიერ გამოცხადებულ კონკურსში “საუკეთესო რაციონალიზატორული წინადადება” 2000 წ.