რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური ქიმია

ფაკულტეტის სათათბირო


ნაზიბროლა კუციავა

დეპარტამენტის უფროსი

ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მ.კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
2 სართული, ოთახი 236

მობ : 599-964448
ტელ : 2-337325
შიდა : 67-79
ელფოსტა : n.kutsiava@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი: საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ქიმიური და კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი.
სპეციალობა- ძირითადი ორგანული და ნავთობპროდუქტების ტექნოლოგია, 1968 წ.


ასპირანტურა: „ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი ანალიზური ქიმიის კათედრა.
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

144 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 2 მონოგრაფია; 5 სახელმძღვანელო და 47 კონფერენციის თეზისი
კვლევის სფერო :

ანალიზური ქიმია, ტექნოლოგიური პროცესების მართვა, ეკოლოგიური უსაფრთხოება და ეკოლოგიური განათლება
სამუშაო გამოცდილება :

1973 -1984 წ.წ. სპი-ს გაერთიანებული პროფკავშირების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე
1984-2005 წ.წ. ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ქიმიური ტექნოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი
2005წ-დან დღემდე ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი, სრული პროფესორი
მიღებული ჯილდოები :

Знак Почета-1986 ,
ღირსების მედალი 1998წ,
ღირსების ორდენი 2003წ.
აღიარება :

ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი