რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტი

ლითონთა წნევით დამუშავება


სლავა მებონია

ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
10 კორპუსი
5 სართული

მობ : 577-190254
ტელ : 2-57 50 81
შიდა : 67-18
ელფოსტა : smebonia@gtu.ge
განათლება :

1967-1973წწ. - მოსკოვის ნ.ბაუმანის უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებელი ავტომატიზაციის და მექანიზაციის ფაკულტეტი
სპეციალობა - მეტალურგიული ქარხნების მექანიკური მოწყობილობა
1978-81წწ - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ლითონების წნევით დამუშავების კათედრის ასპირანტი
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-მექანიკოსი
პუბლიკაციები :

მონოგრაფია - 2
სახელმძღვანელო - 3
სტატიები - 96
გამოგონებები - 31
კვლევის სფერო :

ლითონების წნევით დამუშავების ტექნოლოგია და მოწყობილობა
სამუშაო გამოცდილება :

1973-76 წწ რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა - მექანიკური სამსახურის ოსტატი;
1976-78 წწ „ენგურქაღალდკომბინატი“ - ინჟინერ-კონსტრუქტორი;
1981 -84 წწ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ლითონების წნევით დამუშავების კათედრის საკონსტრუქტორო-კვლევითი განყოფილების თანამშრომელი
1985-2002 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ლითონების წნევით დამუშავების კათედრის დოცენტი
2002-2009 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ლითონების წნევით დამუშავების კათედრის პროფესორი
2009-დან დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ლითონების წნევით დამუშავების მიმართულების ასოცირებული პროფესორი
მიღებული ჯილდოები :

”წლის ინჟინერი ” მეტალურგიის დარგში (2008 წელი);

თბილისის მერიის სერტიფიკატი პროქტში ”მეცნიერების, გამომგონებლების, ნიჭიერი და კრეატიული ადამიანების ხელშეწყობა” - ში მონაწილეობისათვის (2011 წელი)

საქართველოს ეროვნული პრემია სამეცნიერო ნაშრომთა ციკლისათვის “სამანქანო სისტემებში დარტყმითი მოვლენების პარამეტრების გაანგარიშების საინჟინრო მეთოდები და დინამიკური პროცესების ოპტიმიზაცია” (2012 წელი)