რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტი

ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე


ზურაბ ლომსაძე

პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
10 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 517

მობ : 599-51 52 84
ტელ : 2-22 76 66
ელფოსტა : zurab.lomsadze@gtu.ge
განათლება :

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი; წარჩინებით /1998 – 2002 წ.წ./
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მაძიებელი. 1999 წ. მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი /1992 – 1998 წ.წ. /
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, იუნესკო-ს განათლების ფონდი, ეკონომიკისა და საქმიანი ურთიერთობების ფაკულტეტი /1994 – 1995 წ.წ./
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ასპირანტურა; 1992 წ. მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი /1987 – 1990 წ.წ./
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის საზოგადოებრივ პროფესიათა ფაკულტეტი; წარჩინებით, /1982 - 1985 წწ./
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მეტალურგიული ფაკულტეტი, წარჩინებით, /1981 – 1986 წ.წ./
კვალიფიკაცია :

იურისტი (სამართლის მაგისტრთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი);
მენეჯერი; ინგლისური სამეცნიერო-ტექნიკური ლიტერატურის მთარგმნელი;
ინჟინერ მეტალურგი, ლითონების წნევით გამუშავების სპეციალობით.
პუბლიკაციები :

იურისტი (სამართლის მაგისტრთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი);
მენეჯერი; ინგლისური სამეცნიერო-ტექნიკური ლიტერატურის მთარგმნელი;
ინჟინერ მეტალურგი, ლითონების წნევით გამუშავების სპეციალობით.
კვლევის სფერო :

იურისტი (სამართლის მაგისტრთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი);
მენეჯერი; ინგლისური სამეცნიერო-ტექნიკური ლიტერატურის მთარგმნელი;
ინჟინერ მეტალურგი, ლითონების წნევით გამუშავების სპეციალობით.
სამუშაო გამოცდილება :

2011 წ.–დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი სპეციალისტიდან – დირექტორობამდე
2008 – 2009 წ.წ. - ა(ა)იპ ლიდერთა სკოლა, აღმასრულებელი დირექტორი
2006 – 2010 წ. - სსიპ საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, იურისტი
2004 წ.– დღემდე - ადვოკატი
2003–2006 წ.წ. - სს ჰოლდინგური კომპანია საქსამთომეტალურგია სალიკვიდაციო კომისიის თავმჯდომარე
2002 – 2009 წ.წ. - საქართველოს პატენტრწმუნებულის თანაშემწე აკად. ირაკლი ჟორდანიას საპატენტო ბიურო
1995-2002 წ.წ. - სს ჰოლდინგური კომპანია საქსამთომეტალურგია ინჟინრიდან – ვიცე-პრეზიდენტობამდე
1994 წ. - აშშ-ს საგანმანათლებო ორგანიზაცია AACTR ACCELS (American Council for Collaboration in Education and Language Study); პროგრამის ასისტენტი
1986 წ.– დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტაჟიორ-მკვლევარიდან სრულ პროფესორობამდე
მიღებული ჯილდოები :

ახალგაზრდა მეცნიერთა მეორე ხარისხის სტიპენდია, 1997; ღირსების მედალი, 1999 წ.; ახალგაზრდა მეცნიერთა პირველი ხარისხის სტიპენდია, 2000; ღირსების ორდენი, 2013 წ.
აღიარება :

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სენატის წევრი; საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ–კორესპონდენტი; საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი; ფლობს პროფესორის აკადემიურ წოდებას; არის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის ექსპერტი; საქართველოს პატენტრწმუნებული.