რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტი


იზოლდა კახნიაშვილი

პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
10 კორპუსი
3 სართული, ოთახი 305

მობ : 591-28 67 53
შიდა : 65-75
ელფოსტა : i.kakhniashvili@gtu.ge
განათლება :

უმაღლესი
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოსი ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

45 პუბლიკაცია
კვლევის სფერო :

ფერადი ლითონების მეტალურგია. ფერადი და შავი ლითონების ჰიდრომეტალურგია და ჰიდროელექტრომეტალურგია, ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ლითონებისა და ორგანული მინარევებისაგან, სათბობი ელემენტები, ლითონური დანაფარები.
სამუშაო გამოცდილება :

1974-85 წწ საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის ელექტროქიმიისა და ელექტრომეტალურგიის განყოფილების უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი; 1985-91 წწ ამავე განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი; 1991 წლიდან -დღემდე ამავე ინსტიტუტის ელექტროქიმიისა და ელექტრომეტალურგიის ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 1992 – 1998 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრის დოცენტი; 1995-96 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის გარემოს დაცვის კათედრის დოცენტი; 2000-2006 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ფერადი ლითონებისა და ნახევარგამტარი მასალების კათედრის დოცენტი; 2006 წ-დან 2013 -მდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ფერადი ლითონების მეტალურგიის კათედრის ასოცირებული პროფესორი.
2013 წლიდან დღმდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ფერადი ლითონების მეტალურგიის კათედრის ასოცირებული პროფესორი.