11 მაი

ყურადღება!

2019-20 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში შუალედური გამოცდები, სამივე საფეხურზე, დისტანციურად (ონლაინ http://elearning.gtu.ge ), ჩატარდება 18-22 მაისის ჩათვლით!

შუასემესტრული გამოცდების ცხრილი.
01 მაი

პროფესორ-მასწავლებლების საყურადღებოდ!


შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი
გთავაზობთ შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქციას იმ საგნებში, რომელიც ცენტრალიზებულად არ ტარდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტესტირების ცენტრის მიერ.
შუალედური გამოცდის მომზადების პროცესი ორი ეტაპისაგან შედგება.
I ეტაპზე, 4 მაისის ჩათვლით, თითოეულმა პედაგოგმა, რომელიც გამოცდას ჩაატარებს, უნდა განსაზღვროს საგამოცდო დავალებების ვარიანტების რაოდენობა კონკრეტულ საგანში და ეს ინფორმაცია ასახოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრონული სწავლების პლატფორმაზე elearning.gtu.ge

შუალედური გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ვიდეოინსტრუქცია - I ეტაპი


სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტი


რევაზ კანაშვილი

ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
10 კორპუსი
3 სართული, ოთახი 306

მობ : 592-25 50 92
ტელ : 65-75
ელფოსტა : r.kanashvili@rambler.ru
განათლება :

უმაღლესი (საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქიმიური და კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი სპეციალობით: არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგია
კვალიფიკაცია :

1. ინჟინერ-ქიმიკოსი
2. ფერადი ლითონების მეტალურგიის სპეციალისტი
პუბლიკაციები :

სახელმძღვანელო-4; სტატია-8; საერთაშორისო კონფერენცია-2; საავტორო (პატენტი) - 2
კვლევის სფერო :

ჰიდრომეტალურგია
სამუშაო გამოცდილება :

2013 წლიდან დღემდე ასოცირებული პროფესორი, სტუ–ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალუ-რგიის ფაკულტეტი; 2006-2009წწ, ასისტენტ–პროფესორი, სტუ–ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტი;
2006–2009 წწ რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიის და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი – მეცნიერ თანამშრომელი;
1996–2001 წწ, „კვარციტის“ ოქროს ფაბრიკა – ტექნოლოგიური მენჯერი;
1991–1997 წწ, სტუ–ს შავი ლითონების მეტალურგიის ფაკულტეტი (ფერადი მეტალურგიის ჯგუფი) – დოცენტი;
1982–1991 წწ, საქ. მეცნ. აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, ფხვნილთა მეტალურგიის სამეცნიერო ცენტრი – უფროს მეცნიერ თანამშრომელი;
1977–1982 წწ, საკავშირო ფერადი მეტალურგიის ლენინგრადის დარგობრივი ინსტიტუტი „გიპრონიკელი“, ჰიდრომეტალურგიის განყოფილების ავტოკლავური ლაბორატორია – უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
1975–1977 წწ, ლენინგრადის სასწავლო, სამთო ინსტიტუტი ფერადი ლითონების მეტალურ-გიის კათედრის, იშვიათ ლითონთა ლაბორატორია – უფროსი ინჟინერი;
1973–1975 წწ, საქ. მეცნ. აკადემიის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი, კომპლექს-ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორია – უმც. მეცნ. თანამშრომელი;
1971–1972 წწ, რუსთავის „აზოტის“ ქიმიური კომბინატი, ბუნებრივი აირის კონვერსიის საამქრო – უფრ. მეაპარატე.