რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტი


რევაზ კანაშვილი

ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
10 კორპუსი
3 სართული, ოთახი 306

მობ : 592-25 50 92
ტელ : 65-75
ელფოსტა : r.kanashvili@rambler.ru
განათლება :

უმაღლესი (საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქიმიური და კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი სპეციალობით: არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგია
კვალიფიკაცია :

1. ინჟინერ-ქიმიკოსი
2. ფერადი ლითონების მეტალურგიის სპეციალისტი
პუბლიკაციები :

სახელმძღვანელო-4; სტატია-8; საერთაშორისო კონფერენცია-2; საავტორო (პატენტი) - 2
კვლევის სფერო :

ჰიდრომეტალურგია
სამუშაო გამოცდილება :

2013 წლიდან დღემდე ასოცირებული პროფესორი, სტუ–ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალუ-რგიის ფაკულტეტი; 2006-2009წწ, ასისტენტ–პროფესორი, სტუ–ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტი;
2006–2009 წწ რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიის და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი – მეცნიერ თანამშრომელი;
1996–2001 წწ, „კვარციტის“ ოქროს ფაბრიკა – ტექნოლოგიური მენჯერი;
1991–1997 წწ, სტუ–ს შავი ლითონების მეტალურგიის ფაკულტეტი (ფერადი მეტალურგიის ჯგუფი) – დოცენტი;
1982–1991 წწ, საქ. მეცნ. აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, ფხვნილთა მეტალურგიის სამეცნიერო ცენტრი – უფროს მეცნიერ თანამშრომელი;
1977–1982 წწ, საკავშირო ფერადი მეტალურგიის ლენინგრადის დარგობრივი ინსტიტუტი „გიპრონიკელი“, ჰიდრომეტალურგიის განყოფილების ავტოკლავური ლაბორატორია – უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
1975–1977 წწ, ლენინგრადის სასწავლო, სამთო ინსტიტუტი ფერადი ლითონების მეტალურ-გიის კათედრის, იშვიათ ლითონთა ლაბორატორია – უფროსი ინჟინერი;
1973–1975 წწ, საქ. მეცნ. აკადემიის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი, კომპლექს-ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორია – უმც. მეცნ. თანამშრომელი;
1971–1972 წწ, რუსთავის „აზოტის“ ქიმიური კომბინატი, ბუნებრივი აირის კონვერსიის საამქრო – უფრ. მეაპარატე.