რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტი

შავი ლითონების მეტალურგია


თამარ ცერცვაძე

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
10 კორპუსი
2 სართული, ოთახი 215

მობ : 599-540076
ტელ : 2-36 00 85
შიდა : 60-43
ელფოსტა : t.tsertsvadze@gtu.ge
განათლება :

საქართველოს ვ.ი.ლენინის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. მეტალურგიის ფაკულტეტი,
სპეციალობა: შავი ლითონების მეტალურგია,
ჩარიცხვის წელი:1981წ.
დამთავრების წელი:1986წ.
წარჩინების დიპლომი ИВ №258248
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ– მეტალურგი
პუბლიკაციები :

40 ნაშრომი, აქედან დამხმარე სახელმძღვანელო – 4.
კვლევის სფერო :

ფოლადის მეტალურგია, ეკოლოგია .
სამუშაო გამოცდილება :

1986–1989 ვ.ი. ლენინის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. ასპირანტურა
1990–1993 სტუ-ს შავი ლითონების მეტალურგიის კათედრა უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი
1993–1995 ფოლადის მეტალურგიის და ლითონების ღუმელგარეშე დამუშვების სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორია უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი
1995–2000 კაზმის მომზადების და გადამუშავების საპრობლემო ლაბორატორია უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი
2000–2006 შავი ლითონების მეტალურგიის კათედრა დოცენტის თანამდებობა
2006 პროფესიული განათლების ცენტრი -სასწავლო პროცესის კოორდინატორი
2007–დღემდე პროფესიული განვითარების, მეცნიერებისა და კულტურის ცენტრი -კოორდინატორი
2009-მიღებულია ასოცირებული პროფესორის ნახევარ განაკვეთზე კონკურსის წესით მეტალურგიის , მასალათმცოდნეობის და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტში
2013–-მიღებულია სრული პროფესორის ნახევარ განაკვეთზე კონკურსის წესით მეტალურგიის , მასალათმცოდნეობის და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტში
მიღებული ჯილდოები :

მადლობის წერილი:
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
აშშ-ს აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტი საქართველოში “განათლება ეკონომიკური განვითარებისათვის”
სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრი
აღიარება :

სამეცნიერო კვლევითი ორგანიზაცია Sigma Xi –ის წევრი.